Rozhledna na Pekelném kopci

Rozhledna na Pekelném kopci

Podoba rozhledny na Pekelném kopci se váže k třebíčské pověsti, kdy svatý Prokop poté, co zkrotil ďábla ho odhodil a ten dopadl na Pekelný kopec. Kromě souvislostí s pověstí má rozhledna v sobě zakomponován i prvek z židovské kultury, a to půdorys kombinovaný ze dvou čtverců připomíná Davidovu hvězdu.

Geometrický koncept rozhledny na Pekelném kopci u Třebíče je dvojice vzájemně pootočených pravoúhlých rámů čtvercového půdorysu. Pravidelná geometrická forma i ortogonální osnova zajišťují racionální realizaci stavby, vzájemné otočení a násobení jednoduché základní formy však vytváří osobitou strukturu.

Rozhledna na pekelném kopci

Konstrukci věže půdorysně tvoří dva čtverce vzájemně pootočené o 45°, vytváří společně osmicípou hvězdu, o vnitřním průměru 4,44 m a vnějším průměru 6,28 m. Krychle tvoří dvě příhradové konstrukce A a B. Výškově jsou vůči sobě konstrukce A a B posunuty o 2,22 m, tzn. půlku modulové délky. Propojení A a B je realizováno trubkovými ztužidly přes centrální sloup (vřeteno). Vytváří se tak prostorově polotuhý propletenec.

Rozhledna na pekelném kopci

Příhradová konstrukce sestává ze subtilních ocelových sloupů, dřevěných horizontál a diagonál. Dřevěné prvky jsou připojeny přes plechy v dlabech a zajištěny svorníky. Horní hrana příhradové konstrukce A je ve výšce + 22,302 a B + 24,510. Na konstrukci B je v nejvyšším rámu na horizontály z HEB upevněn táhly ocelový prstenec průměru 3,8 m s vnitřním otvorem pro schodiště. Tento prstenec tvoří nosnou konstrukci vyhlídkové plošiny a dále je na něj zavěšeno 40 vnitřních táhel (tvoří výplň zábradlí) a 40 vnějších táhel, které jsou vynášecím prvkem dřevěné podesty, mezipodest a schodů. Zároveň vytváří všechna táhla rastr pro zábradlí (na vnější straně je vypleteno nerezovou sítí).

Rozhledna na pekelném kopci

Rozhledna na pekelném kopci

Rozhledna na pekelném kopci

Dřevěné schodiště je řešeno jako vřetenové (točité), schodištní dílec obepíná vřeteno (centrální sloup) a na druhé straně ho vynáší vnější táhlo s připojovacím jeklem. Mezi přestupní dřevěnou podestou a vyhlídkovou ocelovou se nachází ocelové schodiště.

Rozhledna na pekelném kopci
Konstrukce (z příhradovin A a B) byla skládána modulově, jeden modul = segment. První segment byl složen přímo na betonové desce, další segmenty byly smontovány na staveništi a osazeny jeřábem na předešlý. Vynechané diagonály byl dodatečně připojeny. Prstenec byl zavěšen a zvednut s posledním segmentem konstrukce B. Na něj byly postupně upevňovány vnější táhla s příslušně umístěnými přípravky pro osazení schodišťového dílce a následně odspodu nahoru bylo doděláno schodiště.
Celková výška rozhledny je 24,51 m. Vyhlídková plošina je ve výškové úrovni +23,3 m (od +/- 0).

Rozhledna na pekelném kopci

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL28c
Řezivo C24
Ocel S355

Architekt: Ing.arch. Pavel Jura
Generální dodavatel: Kapucín – Realizace staveb, s.r.o.
Dodávka a montáž dřevěné konstrukce + montáž oceli: TAROS NOVA s.r.o.
Realizace: 2014
Místo: Mastník (Třebíč)

Lenka Plandorová

Foto: TAROS NOVA

RubrikyKulturaŠtítky