Rekonstrukce Lannova paláce

Rekonstrukce Lannova paláce

Naproti budově Masarykova nádraží v Praze stojí mohutně vyhlížející palác v novogotickém stylu. Pro průmyslníka Vojtěcha Lanna jej mezi léty 1857–1859 zrealizoval stavitel Jan Ripota. Návrhu se tehdy ujali architekti Josef Kranner a Ignác Ullmann. Po kompletní rekonstrukci v roce 2015, která brala ohled na původní estetické a konstrukční kvality paláce, nyní historická budova odpovídá standardům 21. století.

„Principem návrhu bylo spojení původních umělecko-řemeslných prvků se současnou architekturou a přizpůsobení historického objektu v havarijním stavu požadavkům na dnešní kancelářské prostory,“ říká Ákos Merva, autor projektu. „Cílem rekonstrukce bylo zachovat a obnovit původní krásu objektu, zároveň vytvořit pro zaměstnance společnosti Finep komfortní pracovní prostředí. Šlo nám o propojení historie se současností.“

Pod dohledem památkářů

Veškeré práce proběhly dle doporučení, stanovených podmínek a pod dohledem památkářů z NPÚ a OPP HMP. Rekonstrukce se dočkaly zdobené i kazetové stropy, štuky na zdech a stropech, kamenné prvky a konzoly u schodiště. Také kašny, schodiště a truhlářské prvky. Součástí rekonstrukce bylo i zlacení dekorací na stropech.

K nim byly vybírány nové moderní prvky jako například bezrámové skleněné příčky nebo dveře zapuštěné do obkladových desek stěn, které svým vzhledem a kvalitou nenarušují původní řemeslné práce a dekorace. Interiér byl nakonec vybaven vhodně zvoleným moderním kancelářským nábytkem, který dává historickému prostředí nový rozměr. Zrekonstruováno bylo také podkroví a nově přidány schody na střešní terasu. Ta bude dokončena v roce 2017.

Unikátní schodiště

Díky rekonstrukci se podařilo zachránit konstrukčně unikátní historické schodiště, jehož stupně jsou vetknuté pouze do obvodových zdí na vnější straně. Tři schodišťová ramena jsou uložena na sebe, vnitřní strana je bez podpěry. Každý jednotlivý prvek schodiště byl očištěn dle předem schváleného technologického postupu. Schodiště bylo nakonec napuštěno speciální chemií, která dala vyniknout původní barevnosti žehrovického pískovce.

„Největší výzvou pro mě bylo umístění panoramatického proskleného výtahu do zrcadla centrálního schodiště,“ prozradil Ákos Merva. „Vzhledem k tomu, že žehrovický pískovec je poměrně měkký, nešlo výtah ukotvit přímo ke schodišti. Proto je celá konstrukce výtahové šachty kotvena pouze ve dvou bodech vždy do hlavních podest. Museli jsme najít i ideální poměr ocelových profilů, které jsou ovlivněny jak vibracemi výtahu a samotnou hmotou konstrukce šachty, tak zátěží od skleněného opláštění.“

Stavebně historický průzkum architekta Jana Pešty odhalil původní členění pater, které bylo během rekonstrukce obnoveno. Do Lannova Paláce byly dodány nové lustry, radiátory a dlažba. Sympatická je také snaha o oslovování především tuzemských dodavatelů a výrobců. Pouze kopie historických dlažeb byly vyrobeny ve Španělsku.

Centrální palácové schodiště před rekonstrukcí
Centrální palácové schodiště před rekonstrukcí

Zdroj: Finep

TEXT: RED
FOTO: FINEP

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 1/2017.

RubrikyKulturaŠtítky