Ordinace v břidlicové zahradě

Ordinace v břidlicové zahradě

Moderní objekt architekta Samuela Delmase působí v krajině vibrujícím dojmem, s okolím však harmonicky ladí. Nové zdravotní středisko pro Nozay a okolní region je atraktivní nejen pro lékaře, ale i pro pacienty a místní obyvatele.

Mezi Nantes a Rennes se prostírá země modrého kamene. Rovinatá krajina spočívá na letité žíle břidlice, kde dlouhé řady živých plotů a lesní porosty ustupují dalekým výhledům. Spisovatel Julien Gracq píše, že tato krajina těžkne při pohledu v oku. Zde byla lidská evoluce vázána na zemi, z níž byly dobývány stavební materiály pro stavbu prvních menhirů.

Až do nedávné doby dodávaly místní lomy břidlici pro většinu zdejších budov, od velkolepých až po ty nejskromnější. Dnes však již toto odvětví tolik neprosperuje, v provozu zůstala pouze jedna společnost. Ponurý osud venkovských oblastí v období stále rostoucí urbanizace, kdy se obchod stěhuje do měst. Lékařská profese není výjimkou. Jak zabránit odchodu lékařů do důchodu a opouštění venkovských oblastí kvůli městu? Vznikl nápad sdružit specialisty různých oborů na jednom místě, kde by našli zázemí a prostor k přilákání dalších odborných zdravotníků v regionálním měřítku. Soutěž na návrh regionálního centra pro zdravotní a sociální péči vyhráli architekti a+ Samuel Delmas.

Zdánlivě vibrující hmota

Mladý tým architektů navrhl jedinou budovu se společným vchodem, která má dvě křídla s nádvořími. Každé z nich plní svou odlišnou funkci. Z úcty k regionální identitě jsou nádvoří z modrého kamene i sokl vetknuty do krajiny, ze které vyrůstá moderní život. Tmavě šedá budova s vertikálně pojatou titanzinkovou fasádou z materiálu RHEINZINK- prePATINA schiefergrau je posazena na břidlicovém podloží. Klade důraz na technické detaily, ladící s lékařskou funkcí budovy.

Malé kousky kamene se zapuštěnými spoji jsou upevněny na místě díky betonové zdi skrz vrstvu izolace pomocí kotevních tyčí. Suterén je zapuštěn do přirozeného reliéfu lokality pro umístění parkovacích ploch. Vznikl zde také prostor pro průběžné linie radikální „předzvětralé“ titanzinkové fasády. Vnější stěny připomínají tmavé, příčně pruhované závěsy: čtyři pásma žeber, jejichž vertikály jsou nepravidelně srovnány v zajímavé geometrické hře. Chytré položení vzájemných roztečí vytváří nepravidelný rytmus pomocí tří základních modulů. Pásy zinku složené do tvaru V tvoří v suterénu vertikální žebra. Ta jsou zmáčknuta proti obložení mezi plochými zinkovými plechy, tvořícími pozadí na obou stranách. Před okny jsou žebra šikmá, upevněná pomocí horizontálních prvků. Zdánlivě jednotný systém má dvojí provedení: na jihozápadní straně je použita vyšší hustota prvků jako sluneční clony pro štěrbinová okna. Na straně severozápadní jsou žebra naopak umístěna tak, aby odrážela světlo do budovy nepravidelně rozmístěnými okny.

Padesát odstínů kovu

Geometrická paleta je vybarvena od tmavě šedé až k nejhlubší černé podle stínů vrhaných zářezy, orientace žeber a barevných tónů olověné oblohy, odrážejících se v kovové ploše. Příležitostnou roli hraje slunce, zvýrazňující složitý reliéf pláště budovy, když někdy podtrhne, jindy potlačí tmavé odstíny kovu. V interiéru vstupní haly navazuje titanzinek i břidlice, tentokrát hladším a homogennějším povrchem. Každá chodba končí oknem, za nímž lodžie rámuje výhled do krajiny.

Od partnerů ASB

Otvory zaříznuté do duté fasády jsou opatřeny světle šedým eloxovaným hliníkem složeným stejným způsobem jako zinek. Dalším zajímavým detailem jsou kužely na střeše. Jde o střešní okna umístěná nad společnými prostorami pro setkávání nebo relaxaci. Kuželovitá okna vytvářejí prosvětlenou atmosféru a zvláštní pocit objemu. Kužely působí v rámci siluety budovy jako odraz horizontu okolní krajiny. Při pohledu z ulice tento moderní objekt funguje jako vítaný prvek. Nesnaží se zařadit, ani kopírovat jakýkoli aspekt nesourodého rozmístění malých soukromých domů, vil, přístřešků i betonového tělesa sousední firmy. Přesto nová budova svým vzhledem dosahuje perfektního souladu s okolím, bez potřeby cokoliv vysvětlovat.

Ordinace, Nozay, Francie

Autor: a+ samueldelmas architectes urbanistes, Paříž
Místo: Nozay, Francie
Realizace: 2015
Zpracování titanzinku RHEINZINK: Ets Raimond, Saint-Julien-de-Concelles, Francie
Materiál na střeše a fasádě: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Střecha: zpracování na dvojitou stojatou drážku
Fasáda: individuální řešení

Zdroj: Rheinzink, Louis Vitalis
Nozay, Francie TEXT: RED, FOTO: JULIEN LANOO

RubrikyKulturaŠtítky