Oáza v ocelárnách
Galerie(22)

Oáza v ocelárnách

V areálu oceláren Voestalpine na okraji Linze stával tradiční kostel. Byl však pro svůj špatný stav zbořen a jeho nahrazení se stalo zadáním pro rakouské architekty ze studia x architekten. Při hledání vhodné formy museli zvážit nejenom špatné podloží, které tvořila čtyřmetrová vrstva škváry, ale také výšku a celkové rozměry budov přilehlých oceláren. Architekti proto upustili od představy vybudování klasického kostela, který by s okolními budovami jen těžko bojoval o pozornost. Místo toho se rozhodli zapustit novou budovu pod úroveň rušného okolí a vytvořit tak skrytou klidnou oázu pro lidi.

Dvoupodlažní objekt v sobě spojuje jak náboženské, tak světské funkce. Kromě kaple svaté Barbory nabízí velkou společenskou místnost, kavárnu, prostory pro workshopy a setkávání, kanceláře i ubytování. Kaple, společenská místnost a kavárna jsou propojeny geometricky prolamovanými stěnami a stropy. Jejich obložení nepravidelnými lakovanými deskami ze smrkového dřeva má napomoct akustice prostoru a vytváří zajímavou abstraktní kompozici. Dělící skleněné stěny lze zcela odsunout a získat tak unikátní společenský prostor pro zhruba 250 lidí.

kostel, x architekten

Svahy ze škváry zajišťují klid

kostel, x architekten

Povrch z vymývaného betonu

kostel, x architekten

Prolamované obložené zdi se opakují i v exteriéru

kostel, x architekten

Kvůli stavbě byla vyhloubena místy až 4 metrová vrstva škváry

kostel, x architekten

Mše v kapli svaté Barbory

kostel, x architekten

Samotná kaple je od hlavního společenské místnosti oddělena skleněnou stěnou

kostel, x architekten

Krystalická geometrie interiéru

kostel, x architekten

Hlavní prostor je prosklený směrem do zahrady

kostel, x architekten

Stěny jsou obloženy nepravidelnými smrkovými panely pro lepší akustiku

kostel, x architekten

Propojením kavárny a společenské místnosti lze získat multifunkční prostor pro 250 lidí

Druhé části budovy dominuje pohledový beton. Světlo se do kanceláří a ostatních místností dostává prostřednictvím vnitřního atria, ve kterém je jako vzpomínka na zbořený kostel umístěn zvon z jeho věže. Zvon lze dokonce rozeznít a to díky vyhloubené dutině pod ním. Pro objekt nechali architekti pozemek vyhloubit tak, aby při pohledu z okna návštěvník viděl pouze zelený svah a nikoliv industriální prostředí kolem. 

kostel, x architekten

Klidné atrium prosvětluje budovu

kostel, x architekten

Zvon ze zbořeného kostela lze i rozeznít

kostel, x architekten

Společenská místnost komunitního centra

kostel, x architekten

Pohledový beton v interiéru centra

kostel, x architekten

Zrcadla na toaletách odkazují na geometrii hlavních prostor

kostel, x architekten

Toalety v sytých barvách

Půdorys 1NP


Půdorys 2NP


Řez

Situace


Pohledy

OASE
Architekt:  x architekten
Klient:  Diecéze Linec
Dokončeno: Léto 2011
Zastavěná plocha: 840 m2
Konstrukce: železobeton

Veronika Benešová
foto: David Schrever, Rupert Asangers
zdroj: xarchitekten.com