Nový kampus ve Vídni s knihovnou od Zahy Hadid
Galerie(7)

Nový kampus ve Vídni s knihovnou od Zahy Hadid

V nedaleké metropoli, v těsném sousedství parku Prater, vyrostl po čtyřech letech výstavby unikátní komplex budov patřících prestižní vídeňské univerzitě. Šest staveb různé formy i účelu mají na svědomí architekti ze šesti špičkových ateliérů. Výstavbu formou projektového managementu zastřešovaly společnosti Drees & Sommer a Delta Projekt.

Vedle unikátního architektonického řešení a masterplanu vytvářejícího „univerzitní městečko“ s nuceně venkovní komunikací se kladl důraz i na ekologická hlediska (využití dešťové vody či geotermálních zdrojů pro vytápění a chlazení). Společnost Delta Projekt organizovala, mimo jiné, i více než 110 zadávacích jednání a posuzování 5 000 nabídek. Celý náročný projekt trval 6 let, vlastní stavba pak 4 roky.

Investice: 492 milionů eur
90 000 m2 užitné plochy
35 000 m2 zastavěné plochy

V mezinárodní soutěži uspěla i katalánská kancelář Estudio Carme Pinós z Barcelony. Poznávacím znakem Departmentu 4 je vertikálně členěná fasáda, která záměrně rozbíjí unifikovaný rastr dispozičně velmi podobných prostor kanceláří. Díky členění není výhled ze žádné pracovny stejný. A pohled na ni rovněž.

V mezinárodní soutěži uspěla i katalánská kancelář Estudio Carme Pinós z Barcelony. Poznávacím znakem Departmentu 4 je vertikálně členěná fasáda, která záměrně rozbíjí unifikovaný rastr dispozičně velmi podobných prostor kanceláří. Díky členění není výhled ze žádné pracovny stejný. A pohled na ni rovněž.

Department 3 a sídlo akademických orgánů navrhli architekti z londýnského ateliéru CRAB studio Petera Cooka. Nejvýše čtyřpatrový komplex tvoří hradbu mezi zelenou stěnou sousedního parku a betonovou komunikační řekou uvnitř areálu. Žlutě-oranžovou fasádu kryjí lamely z nehoblovaných fošen a stavba je tak díky své obyčejnosti a záměrné neumělosti možná nejkontroverznějším prvkem areálu.

Department 3 a sídlo akademických orgánů navrhli architekti z londýnského ateliéru CRAB studio Petera Cooka. Nejvýše čtyřpatrový komplex tvoří hradbu mezi zelenou stěnou sousedního parku a betonovou komunikační řekou uvnitř areálu. Žlutě-oranžovou fasádu kryjí lamely z nehoblovaných fošen a stavba je tak díky své obyčejnosti a záměrné neumělosti možná nejkontroverznějším prvkem areálu.

Budoucí ikonou kampusu se dozajista stane knihovna z dílny Zahy Hadid. Knihovna leží v srdci areálu a nabízí tradiční „hadidovskou“ architekturu křivek a ostrých úhlů. Světoznámá Peršanka v Rakousku tvoří ráda a její nejnovější dílo tak mají díky geografické blízkosti možnost obdivovat i čeští příznivci architektury.

Budoucí ikonou kampusu se dozajista stane knihovna z dílny Zahy Hadid. Knihovna leží v srdci areálu a nabízí tradiční „hadidovskou“ architekturu křivek a ostrých úhlů. Světoznámá Peršanka v Rakousku tvoří ráda a její nejnovější dílo tak mají díky geografické blízkosti možnost obdivovat i čeští příznivci architektury.

Domácí studio BUS architekten mělo, mimo projektu Departmentu 1, na starosti i masterplán areálu. Pod cortenovou fasádou se, mimo jiné, ukrývá zajímavě navržená hlavní aula kampusu a unikátní systém komunikace prostřednictvím vnitřních i vnějších schodišť. Celý areál dotváří soubor tří budov japonských architektů z ateliéru Hitoshiho Abe z provincie Sendai (není na snímku).

Domácí studio BUS architekten mělo, mimo projektu Departmentu 1, na starosti i masterplán areálu. Pod cortenovou fasádou se, mimo jiné, ukrývá zajímavě navržená hlavní aula kampusu a unikátní systém komunikace prostřednictvím vnitřních i vnějších schodišť. Celý areál dotváří soubor tří budov japonských architektů z ateliéru Hitoshiho Abe z provincie Sendai (není na snímku).

Matej Šišolák

FOTO: Autor

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.