Netradiční knihovna od MVRDV
Galerie(19)

Netradiční knihovna od MVRDV

Nová veřejná knihovna v Spijkenisse u Rotterdamu je ukázkou energetické efektivnosti. Projekt na ploše 10 000 m2 kromě oddělení s knihami a čítáren nabízí komerční, administrativní, konferenční a výstavní prostory a také auditorium.

Budova je situována na okraji dálnice proti kostelu – nedaleko centrálního tržního náměstí. Knihovna je součástí širšího plánu výstavby vnitřního města. S cílem zahustit tuto část města navrhl ateliér MVRDV komplex bytových domů, které reflektují místní typologii. Nový komplex včetně veřejných budov bude v cihlovém provedení.

Exteriér objektu odkazuje na typologii holandských stodol – na historii zemědělství v osadě Spijkenisse, která je dnes předměstím Rotterdamu.

Kompozice budovy připomíná horu knih, aby motivovala obyvatele číst. Vertikálním rozmístěním kanceláří, konferenčních prostorů a přednáškového sálu vznikly různě velké terasy, na kterých jsou umístěny police s knihami. Terasy jsou propojeny schodišti a vytvářejí tak cestu, která se stáčí kolem budovy až k vrcholu, kde se naskýtá panoramatický výhled na Spijkenisse.

Na dřevěné nosné konstrukci je uložena skleněná fasáda tvořící obvodový plášť budovy.

Na konstrukci obvodového pláště byly použity teplovodivé materiály. Přirozené větrání a vyvážený systém nezávislého adiabatického chlazení, systém tzv. suchého chlazení, PCM materiály, automatické stínění, využití rostlin ke stínění, fasáda reagující na změny počasí a podzemní zásobníky tepla a chladu zabezpečují po celý rok komfortní podmínky. Tyto inovativní prvky přispívají ke konceptu trvalé udržitelnosti budovy. Kromě toho je v objektu zařízení na akumulaci dešťové vody pro splachování toalet, zavlažování a pro využití v systému požární ochrany.

Inovativní systém bol vyvinut v úzké spolupráci se společností Arcadis Engineers a v roce 2008 bol nominován na cenu De Vernufteling Award.

Animace k projektu
http://www.youtube.com/watch?v=w5nIYKedxNQ

Použitá literatura:
1. Vidiella, A. S.: Atlas of Eco Architecture. Atlas der ökologischen architektur. Eco-architectuuratlas. Barcelona: LOFT Publications, 2010, str. 168–175. ISBN 978-84-92731-71-8.
2. http://www.mvrdv.nl/#/projects/spijkenisselibrarytopsout
3. http://www.youtube.com/watch?v=w5nIYKedxNQ
4. http://www.dezeen.com/2009/05/29/book-mountain-by-mvrdv/

Text: Ing. arch. Lucia Benkovičová
Foto: flickr.com