Kostel z betonu a lávy na Tenerife

Kostel z betonu a lávy na Tenerife

Robustní betonové zdi kostela na největším ze sedmi Kanárských ostrovů jsou lemovány drcenými sopečnými horninami. Dává tak zakusit sílu hrubých betonových dílců v kontrastu se silou světla.

Robustní betonové zdi kostela na největším ze sedmi Kanárských ostrovů jsou lemovány drcenými sopečnými horninami. Dává tak zakusit sílu hrubých betonových dílců v kontrastu se silou světla.

Projekt kostela Nejsvětějšího Spasitele (Iglesia del Santísimo Redentor) a k němu přilehlého kulturního a společenského centra byl dokončen před třemi lety podle projektu španělského architekta Fernanda Menise z kanceláře Menis Arquitectos.

Celá budova vypadá jako jeden mohutný kus betonu rozkrájený na čtyři díly. Těmito prostory proniká světlo do uliček mezi jednotlivými moduly sloužícími k různým účelům. Dva z nich uzavírají prostor chrámu, ve třetím se nachází třípodlažní společenské centrum a ve čtvrtém – nejmenším – toalety.

Chrámový prostor tvoří čtyři masivní betonové objemy oddělené od sebe jen úzkými otvory, které připomínají průrvy ve skalách. V jednom z nich zejí dvě trhliny do tvaru kříže, kterým dovnitř pronikají paprsky světla, které je druhým základním stavebním prvkem chrámu. Symbolizují skutečnost Kristova vzkříšení a naději spásy, které jsou vyjádřením i názvu kostela. „Uvnitř rozeklaných hmot vznikl meditační prostor, strohý, bez přítomnosti nadbytečných prvků. Je to jakési vnitřní útočiště, které umožňuje nalezení Boha i sama sebe v chrámu,“ říká architekt Fernando Menis.

V architektonickém návrhu byl brán zřetel i na akustiku prostoru: „Pro dosažení lepší akustiky jsme zkombinovali beton s rozdrcenou místní vulkanickou horninou (tzv. picón). Díky této kombinaci bylo dosaženo hrubé povrchové úpravy stěn s vyšší absorpcí zvuku, než tomu bývá v případě konvenčního betonu,“ vysvětluje architekt.

Důraz byl kladen i na pohyb slunce v různou denní hodinu. za svítání proniká skrze kříž dovnitř vodopád světla symbolizující světlo dopadající do otevřené jeskyně, v níž byl Ježíš pohřben. Toto světlo osvětluje i křtitelnici, kde začíná život křesťana. V poledne je ozářen svazkem paprsků oltář vhodně umístěným střešním světlíkem. Brzy po poledni je ozářena zpovědnice, symbol pokání. Cesta světla v architektonickém prostoru tak vyjadřuje cestu z temnoty na světlo, ze smrti zpět do života.


Kateřina Kotalová
Foto: Menis Arquitectos

Kostel a společenské centrum
Místo: Los Majuelos, San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, Španělsko
Investor: Farnost Nejsvětějšího Spasitele
Architekt: Fernando Menis – Menis Arquitectos
Zastavěná plocha: 550 m2
Celková plocha: 1 050 m2
Náklady: 600 000 €
Realizace: 2005-2010

Komentáře