Konverze zámku na hotel a kulturní centrum

Konverze zámku na hotel a kulturní centrum

Zámek ve Veselí nad Moravou tvoří odnepaměti charakteristickou dominantu města, je výraznou a rozsáhlou, elegantní  čtyřkřídlovou budovou s nárožními vežemi.

Je situovaný při starém náměstí historické části města, obklopený vodním tokem řeky Moravy i zelení rozlehlého anglického parku. Tímto dostává tento komplex i svůj krajinářský význam. A v neposlední řadě je zámecký areál oficiální kulturní památkou.

Původně středověký vodního hrad ze 13.století byl mnohokrát přestavovaný, podle období v historii své existence, až do dnešní empírové podoby. Po druhé světové válce však musela zámek hraběcí rodina opustit a připadl do vlastnictví městu. Byl po válce zdemolovaný. Bylo nutné opravit aspoň střechu, aby dovnitř nezatékalo a nenabrala významná dominanta rychlý spád k destruktivnímu konci. V sedmdesátých a osmdesátých letech byl na zámku internát pro Jihomoravské trubkárny…zámek však postupně chátral.  

Zámek s parkem přitom dodává městu ten romantický pohádkový charakter, jako v hradech a zámcích, kde se natáčely pohádky. V prostorách tohoto zámku se také v r. 1992 natáčelo… ale film z prostředí psychiatrického ústavu, Requiem pro Panenku. Konkrétně brutální scény z požáru, který na zámku reálně pro účely natáčení založili. Podle slov režiséra, uvedených v tisku, si vybrali tento objekt, protože hledali něco zchátralého, co by se mohlo skutečně zapálit.

V devadesátých letech dostal zámek již soukromého majitele, který se postaral o určité opravy a statické zajištění objektu. Měl vizi, konverzovat památku na hotel. Kvůli konverzi na hotel s občanským vybavením došlo dokonce ke změně územního plánu. Ale firma skončila a myšlenku nezrealizovala.

Tento nápad však pokračuje v krocích nového majitele, firmy Wessels, s.r.o., která zámek získala v roce 2006. Firma Wessels s.r.o vypsala v roce 2007 architektonickou soutěž pro návrh obnovy zámku. Součástí komise byli také představitelé fakult architektury z České i Slovenské republiky. Vítězná firma Studio Anarchitekt s.r.o. vypracovala projektovou dokumentaci s návrhem čtyřhvězdičkového hotelu a polyfunkčního kulturně-společenského objektu, se záměrem navrátit komplexu svůj centrální kulturně-společenský význam i oživit město, které by si to velmi žádalo. Cílem je kromě hotelu vybudovat také prostory konferenční a prezentační, včetně prohlídkové trasy.

Z podnětů aktuálního majitele se uskutečnily prvotní záchranné opravy, byl obnovený střešní krov i vyměněné klempířské prvky.  V letech 2008-2010 byl součástí obnovy zámku také záchranný archeologický průzkum jako další z kroků k realizaci obnovy zámku. Následně se začalo v první řadě vůbec s dalším statickým zajištěním objektu. Pouze realizace spodní stavby zámku, vytvořené pomocí technologie speciálního zakládání, s použitím tzv. bílých základových van, má stát asi 50 mil. korun.

Závažná je také otázka blízkosti řeky Moravy a možnost ohrožení vodou. Dle dostupných informací komplikuje další postup investorů možné ohrožení budovy zámku stavbou malé vodní elektrárny s prohloubením koryta Moravy. Proces stavby zpomalují také jiné nečekané okolnosti, jako množství dalších nutných průzkumů, zásahy do územního plánu …a další faktory.

Kdy se podaří naplnit ten krásný, velkolepý i zároveň naléhavý cíl, uvést zámek znovu do života i centra dění města i širokého okolí, zůstáva tedy zatím otázkou.

Text a foto: Lenka Všetulová
Vizualizace: archiv Wessels s.r.o.

RubrikyKulturaŠtítky