Konírna jako výstavní prostor
Galerie(12)

Konírna jako výstavní prostor

Objekt bývalých stájí je součástí hospodářského areálu založeného kolem roku 1870. Velikost a poloha domu je pro uspořádání hospodářství klíčová. Spolu s podobně velkou stodolou na jižní hraně pozemku vymezuje prostor velkého dvora a ustavuje měřítko areálu, které je řádově větší než měřítko okolní obytné zástavby.

Dům byl posledních zhruba dvacet let nevyužíván, navíc byl delší dobu bez střechy. Degradace původních stavebních konstrukcí byla proto značná. Návrh směřoval k fixaci a záchraně všeho, co zachránit šlo. „Připadalo nám, že k jistotě a velkorysosti původního, není potřeba přidávat. Cílem byl jeden velký, univerzální výstavní prostor s malým zázemím, využívaný sezónně od jara do podzimu,“ vysvětlují architekti.

Hlavním stavebním zásahem byla fixace obvodového zdiva (o několik decimetrů vychýlené západní strany domu) pomocí masivních betonových rámů a také návrh nového zastřešení. Střecha byla navržena valbová, stejně jako původní. Horní osvětlení proskleným hřebenem prezentuje novou náplň prostoru a principiálně propojuje konírnu se sousedním novým školicím střediskem.

Kámen obvodového zdiva byl v ploše manuálně očištěn, lokálně vyspraven a znovu vyspárován. Stejně tak byly vyspraveny cihelné šambrány kolem oken. „Do původních otvorů jsme zasahovali minimálně. Navrhovali jsme jednoduchá konstrukční a materiálová řešení s důrazem na nízké náklady. Důležitá nám pro případné budoucí sofistikovanější úpravy připadala čitelnost původního,“ popisují architekti a dodávají: „Zásadní byla investorova chuť a vůle zachránit objekt většinově považovaný za odepsaný, navíc v území, které je kvůli současné absenci smysluplné sociální a urbánní politiky města nahlíženo s přezíravým despektem.“

JACER – rekonstrukce konírny
Architekti: 3+1 architekti (Plánička, Páral, Panenka)
Místo: Předlice, Ústí nad Labem
Projekt: 2011
Realizace: 2014
Náklady: 7 mil. Kč
Zastavěná plocha: 545 m2
Obestavěný prostor: 3900 m3
Užitná plocha: 458 m2

Text: red
Foto: Pavel Plánička