Historie dokreslená Cortenem
Galerie(18)

Historie dokreslená Cortenem

Jihomaďarské město Pécs nese český název Pětikostelí je jedním z nejstarších měst v regionu s velmi dlouhou a zajímavou historií. Vedle mnoha zajímavých kostelů z různých historických období tu stojí i jedna z nejdůležitějších maďarských památek- ruiny Szatmárského paláce. Jejich citlivé úpravy se ujali architekti z maďarského ateliéru MARP.

Palác si v kopcích nad městem nechal vystavět biskup György Szathmáry na přelomu patnáctého a šestnáctého století. Jednalo se o renesanční letní sídlo s vnitřním nádvořím postavené z místního kamene.Nedochovaly se žádné obrazy zámku, takže architekti se jeho původní podobu mohli jen domýšlet na základě tradovaných vyprávění. Archeologové potvrdili, že byl palác nesčetněkrát přestavěn, až na začátku dvacátého století byla část budovy zbořena. S citem pro romantizující estetiku byly ruiny podpořeny novými oblouky a staly se kulisami pro letní divadelní scénu.

V roce 2010 se Pécs, Essen a Istanbul staly Hlavními evropskými městy kultury. Jako součást tohoto projektu města investovala do úprav veřejných prostranství. Byla to příležitost pro začlenění ruin paláce do nového kontextu a redefinovat celý prostor přilehlého parku.  Architekti museli brát v potaz fakt, že nesmí narušit pitoreskní pohled na zříceninu směrem od města. Jelikož se na ruinách nedochovaly žádné původní detaily, mohli architekti při tvorbě konceptu vycházet jen z půdorysu budovy, který se jim za pomoci architektů podařilo zrekonstruovat a vyvrátit zažité představy o tom, jak palác vypadal. Jako základní materiál zvolili architekti moderní patinující nízkolegovanou ocel Corten. Její zrezivělý efekt dokresluje atmosféru ruin a barevně kontrastuje s přírodním kamenem. Hlavním prvkem se stala rozhledna postavená na místě původního paláce. Je z ní jedinečný pohled na město a funguje taktéž jako zázemí divadla. Vedle Cortenu využili architekti také jemnou kamennou suť, kterou vysypali místa, kde původně byly obytné prostory. Původní dvůr naopak nechali zarůst trávníkem.

The reconstruction of the Szatmáry Palace
architekt: MARP
klient: Město Pécs
realizace: 2011, Maďarsko

-vb-

zdroj: MARP
foto: Tamás Török