Filharmonie Jeana Nouvela

Filharmonie Jeana Nouvela

Nová Pařížská filharmonie od Jeana Nouvela pojme do svých kulturních útrob až dva tisíce čtyři sta návštěvníků. Sál je určen především pro koncerty symfonických orchestrů, ale také pro komornější jazzové koncerty nebo world music.

Originálně koncipovaný dům hudby najdete v devatenáctém obvodu, mezi Boulevardem Sérurier a Avenue Jean Jaurès na jihovýchodním okraji parku Villette, v sousedství Cité de la musique a Grande halle de la Villette. V Nouvelově moderní filharmonii v současnosti sídlí dva velké francouzské orchestry – Orchestre de Paris a Ensemble intercontemporain.

V listopadu 2006 byla vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž, do které se přihlásilo osmadevadesát soutěžících. Jako vítěz byl vybrán ateliér Jeana Nouvela. V roce 2009 byly zahájeny stavební práce na pozemku o rozloze 19 800 m2. Původní náklady na stavbu se odhadovaly na sto sedmdesát miliónů eur, avšak podle zprávy senátního finančního výboru nakonec vystoupaly do výše tří set osmdesáti šesti miliónů.

Na návrhu se podílela také Brigitte Métra, architektka se specializací na koncertní sály. Kromě hlavního koncertního sálu je zde také výstavní prostor a vzdělávací centrum. Budova slouží jako sídlo místních orchestrů, včetně zkušeben, studií a restaurace. Slavnostní otevření proběhlo v lednu loňského roku. Architekt Jean Nouvel se však této akce záměrně nezúčastnil, neboť to považoval za předčasné. Zároveň tím dával najevo svou kritiku vůči opovržení, kterému byl vystaven během práce na projektu.

Akustika i estetika

Hlavní koncertní sál nabízí skvělý hudební zážitek, který posluchače zcela pohltí nejen díky umu profesionálních hudebníků, ale také díky kvalitnímu technickému řešení. Mezi základní požadavky na projekt kulturní stavby patřila mimo jiné i vysoká čistota zvuku s optimální dobou dozvuku, zároveň dobrý boční odraz a vytvoření estetického dojmu blízkosti a důvěry. Východiskem se ukázalo být smělé uspořádání visutých balkónů.

Tyto prvky vytvářejí intimní atmosféru, vnější opláštění haly pak zajišťuje optimální dobu dozvuku. Právě montáž opláštění byla pro realizační firmu největším oříškem. Jejím úkolem bylo vystavět ze sádry zcela asymetrickou strukturu o výšce šestadvaceti metrů a tloušťce deseti centimetrů, která obsahuje téměř šest tisíc sádrovláknitých pohlcovačů zvuku ve tvaru krychle. Výsledkem je nyní projekt, který kombinuje sofistikované technické řešení s originálním vizuálním dojmem.

Šest tisíc krychlí

Vytvořit optimální akustické prostředí koncertního sálu bylo pro dodavatele klíčovým a nejtěžším úkolem. Pro dosažení předepsané zvukové pohltivosti bylo třeba použít velmi masivní materiál o váze jednoho sta kilogramů na metr čtvereční. To představovalo aplikovat deset centimetrů silnou vrstvu sádrové omítky, na ni pak ukotvit téměř šest tisíc krychlových pohlcovačů zvuku. Zároveň bylo nutné s milimetrovou přesností dodržet složité schéma sestávající ze sedmi různých čtvercových modulů.

Instalace profilů, izolační vlny, sádrokartonu a sádrovláknitých modulů ve směru shora dolů zajistila správné napojení opláštění stěn a stropu. Vytvoření kvalitního akustického prostředí koncertního sálu proběhlo v těchto krocích: instalace roštu z profilů připevněných do ocelových trubek kostry sálu, aplikace minerální vlny a drátěné sítě připevněné na profily pomocí cvočků, na síť byla poté strojně aplikována sádrová omítka. Její aplikace proběhla ve dvou vrstvách po padesáti milimetrech, aby se zamezilo popraskání. Druhá vrstva byla nanesena s menším časovým odstupem, což zajistilo dobrou přilnavost a integritu materiálu.

Šest tisíc pohlcovačů zvuku bylo na omítku namontováno ručně, jeden po druhém, při přesném dodržení schématu daného architektonickým návrhem. Opláštění koncertního sálu představilo zcela inovativní stavební postupy, díky kterým realizační firma dosáhla výjimečných akustických i estetických parametrů. Přitom bylo třeba dodržet velmi napjatý termín. Práce probíhaly čtyřiadvacet hodin denně, včetně víkendů.

Od partnerů ASB

Asymetrická struktura o výšce šestadvaceti metrů obsahuje téměř šest tisíc pohlcovačů zvuku ve tvaru krychle

Vyhlášení na Žofíně

Projekt nové koncertní haly byl vyhlášen absolutním vítězem a držitelem Grand Prix v prestižní mezinárodní soutěži Saint-Gobain Gypsum International Trophy 2016. Soutěž oceňuje nejzajímavější projekty s využitím sádrokartonu z pohledu designu, technické náročnosti, inovativnosti a udržitelné výstavby. V oboru suché výstavby se jedná o zcela ojedinělou událost a jednu z největších akcí svého druhu.

Kořeny soutěže sahají do Paříže devadesátých let. Projekty jsou do soutěže přihlašovány divizí Saint-Gobain Gypsum z celého světa, přičemž česká divize Rigips se letos účastnila se třemi projekty. Zajímavostí je, že slavnostní vyhlášení letošního, desátého ročníku soutěže proběhlo poprvé v České republice. Žofínský palác při této příležitosti přivítal v Praze hosty z šestatřiceti zemí světa.


Architekt: Jean Nouvel
Projekt: 2006
Realizace 2015

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 04/2016.

RubrikyKulturaŠtítky