Církevní projekt ELADA otevřený veřejnosti

Církevní projekt ELADA otevřený veřejnosti

Nově realizovaný projekt Víceúčelového centra Církve bratrské – ELADA v Bystrém v Orlických horách plní současně hned několik funkcí. Vedle bohoslužeb a veřejně prospěšných aktivit Církve bratrské je zde umístěna také nová mateřská škola.

Budovu, která stojí na místě původní modlitebny, postavené v r. 1880, tvoří několik vzájemně propojených částí s různou funkcí a možnostmi využití. Myšlenka postavit právě takový prostor se začala rodit již v roce 2006, kdy se členové církve rozhodli přemístit služební byt kazatele do samostatného, nově postaveného domku a využít uvolněné prostory pro rozvinutí práce s dětmi a mládeží. Domek pro kazatele byl postaven v blízkosti modlitebny v roce 2008, pak na čas další stavební úvahy ustaly. Nakonec zasáhla takříkajíc vyšší moc – v lednu 2011 praskla v patře modlitebny voda a objekt zcela zničila. Řešením byla pouze buď zásadní přestavba, nebo zcela nová budova. Jako jedna z možností byla tehdy zmíněna i eventualita postavit víceúčelovou budovu s mateřskou školou.

Za dva roky v novém

Již v září 2011 získala Církev bratrská v Bystrém stavební povolení, v květnu následujícího roku byla zahájena demolice staré modlitebny. V září 2013, tedy dva roky po získání stavebního povolení, byl zahájen provoz nové mateřské školy Trivium Plus a centra ELADA pro veřejnost. Budovu tvoří dva provozní celky se samostatnými vstupy – v jedné části je modlitebna a klubovny, v druhé pak zázemí pro mateřskou školu, přičemž obě lze podle potřeby a charakteru činností a pořádaných akcí variabilně propojovat a oddělovat. Modlitebna slouží nejen k bohoslužbám, ale i ke společenským a kulturním akcím a dále také k různým typům setkání členů církve i ostatní veřejnosti. Mateřská škola s celkovou kapacitou 28 dětí je soukromá, spravuje ji Trivium Plus, o.p.s. a je napojena na stejnojmennou základní školu v Dobřanech. Budova je současně navržena tak, aby bylo v budoucnu možné změnit účel užívání podle aktuální situace.

Neokázalá, moderní, praktická

Rovinatý stavební pozemek obklopují ze všech stran dopravní komunikace. Hlavní myšlenkou návrhu celé stavby je centrum tvořené velkým shromažďovacím sálem, který je současně největším a nejvyšším prostorem. Na něj jsou připojeny ostatní místnosti a prostory, jež jsou se sálem provozně nebo opticky propojeny. Hlavní linie stavby je horizontální, ta je zdůrazněna navíc ještě materiálovým řešením fasád – konkrétně vodorovným modřínovým obkladem. Budova má soudobý moderní a sebevědomý vzhled, ovšem její architektonické ztvárnění je záměrně neokázalé se střídmým výrazem, aby zaujala, ale nestala se příliš výraznou dominantou. Při návrhu byl kladen důraz na civilní ráz, praktické využití stavby a maximální variabilitu. Kolem objektu jsou vybudovány zpevněné plochy a nechybí zde ani uzavřené zatravněné hřiště s terasou pro děti.

Rozpočet stavby včetně vybavení byl cca 21 milionů korun a díky zvolenému způsobu průběžné kontroly ze strany zadavatele nebyla tato částka v konečném součtu příliš překročena. Výše víceprací byla spočítána na 2,5 %. Projekt je financován výhradně ze soukromých zdrojů – z darů členů Církve bratrské a jednotlivých dárců. Finanční příspěvky dostalo sdružení pouze na vybavení. Obec přispěla částkou 300 tisíc korun na vybavení mateřské školy, 200 tisíc korun obdržel Sbor Církve bratrské v Bystrém z fondů SZIF na vybavení výdejny jídel a kraj poskytl peníze na zakoupení klavíru a varhan.

Od partnerů ASB

Technické údaje:

Konstrukce: založení stavby na betonových pasech, žb sloupy na betonových patkách Základy jsou napojeny na suterénní konstrukce bývalé budovy
Zdivo: Porotherm, minerální izolace, modřínový provětrávaný obklad, prostor sálu – ocelová konstrukce
Stropy: železobetonové předpjaté dílce
Střecha: kompletní střešní dílce s ocelovou konstrukcí a tepelnou izolací
Střešní krytina: PVC fólie
Podlahy: keramická dlažba (modlitebna), PVC povlaková krytina Hovi, vinyl Flotex (školka)
Okna: plastová Rehau Geneo, hliníkové dveře
Vytápění: zdroj – tepelné čerpadlo voda /vzduch, PZP, distribuce modlitebna: podlahové topení v kombinaci s otopnými tělesy, školka: podlahové topení v kombinaci s ventilátorovými konvektory

Návrh: Ing. arch. Oldřich Bittner, Ing.arch. Klára Bittnerová
Projektant: BITTNER architects s.r.o.
Generální dodavatel stavby: KERSON spol. s r.o.

Text byl připraven s využitím materiálů Církve bratrské v Bystrém.

Text: Dana D. Daňková
Foto: Pavel Cvejn, Jan Grulich

RubrikyKulturaŠtítky