Chráněná dílna postavená na principu modulárního systému

Chráněná dílna postavená na principu modulárního systému

Stavba na břehu Vltavy u silnice z Prahy do Štěchovic vznikla jako chráněná dílna. Její posuvné okenice, které jsou zároveň fasádou, už zdálky upozorňují, co se za nimi skrývá. Laserově vyřezaná písmena skládají nápis „PŘÍBĚH“ – ten, který stojí za každou zde vyrobenou dobrotou.

Práci s mentálně postiženými klienty se občanské sdružení Portus Praha věnuje již 12 let. Původně sídlilo v Horním Maxově a jeho cílem byla transformace tamního ústavu sociální péče pro lidi s mentálním postižením. Za dobu své existence vybudovalo dva objekty chráněného bydlení (celkem pro 19 klientů) a také sociálně-terapeutickou dílnu pro výrobu nakládaných hermelínů a utopenců v obci Slapy.

Další chráněnou dílnu pro výrobu nakládaných hermelínů a utopenců se sdružení rozhodlo vybudovat před pěti lety. V květnu 2010 vypsalo výběrové řízení na projekt v Davli. Oslovilo několik desítek architektů a vybralo pět z nich pro zpracování projektu. Pro realizaci byla nakonec vybrána varianta domu autorek Kláry Makovcové a Pavlíny Macháčkové ze studia MMM-architekti.

Fasáda jako poutač

Stavba se nachází mezi řekou, silnicí a strmým zalesněným svahem. Ze severu navazuje na různorodou stávající zástavbu, kterou v podélném směru kopíruje, ale svou hmotou ji předstupuje o půl druhého metru.

Protože se zamýšlená parcela nacházela přímo u hlavní komunikace směr Štěchovice–Praha, architektky stavbu pojaly jako jakýsi billboard. Návrh počítal se stavbou připomínající stavebnici z kostek, z nichž každá reprezentuje jedno písmenko. Dohromady tak tvoří výrazný reklamní poutač s nápisem Dobroty s příběhem.

V současné době však byla zrealizována pouze první etapa – necelé přízemí –, tedy jakási základna budoucí stavby, která svým tvarem připomíná také parník s komínem a kapitánským můstkem. Kostky základny tak zatím skládají jen „Příběh“, tedy šest písmen laserově vyřezaných do překližkových panelů.

U vchodu vznikla dlažba z cihel zakoupených lidmi během benefiční sbírky Akce cihla.

Posuvné okenice jsou zároveň poutačem.

Modulární systém kostek

Základní princip stavby je modul 3,5 × 3,5 metru. Některá modulová pole jsou pevná, jiná celá prosklená. Ty je však možné zavřít posuvnými okenicemi na fasádě.

Stavbu by po dokončení další fáze měly tvořit čtyři desítky kostek. Stavba byla původně navržena jako dvojpodlažní základna s „kapitánským můstkem“ a věží neboli „komínem parníku“, zdvihajícím se o další dvě podlaží. Věže by podle návrhu byly zároveň komunikačními jádry s výtahy a schodišti.

První etapa dílny byla z finančních důvodů postavena pouze v rozsahu 11 kostek, tedy necelé přízemí. Rastr kostek se odráží nejen v interiéru, kde jsou místnosti členěny podle modulového systému a umožňují tak variabilitu, ale i v přilehlém parteru. Původní neatraktivní plocha byla nahrazena zpevněnými plochami a zelení.

Západní strana

Původní návrh byl rozsáhlejší, jeho realizace se však v budoucnu plánuje.

Konstrukční a technické ­řešení

Stavba je v nestabilním podloží založena pomocí systému železobetonových pilotů do hloubky 3,5 m. Objekt tvoří dřevěný skelet – modul 3,5 × 3,5 × 3,5 m. Sloupy a průvlaky tvoří dřevěný rám z profilů 220 x 220 mm. Stropy jsou dřevěné o tloušťce 300 mm.

Fasádu tvoří sendvičové dřevěné překližkové panelů s vnitřní tepelnou izolací o tloušťce 350 mm. Interiérové stěny jsou také z dřevěných příček opláštěných sádrokartonovými deskami. Výplně otvorů jsou skleněné v černých lakovaných dřevěných rámech. Použito je bezpečnostní izolační dvojsklo. Proti nežádoucím tepelným ziskům a ztrátám z prosklených polí jsou na fasádě umístěny posuvné okenice, kterými je možné celý objekt zavřít a regulovat tak teplotu v interiéru. 

Situace

Chráněná dílna Dobroty s příběhem
Autoři: MMM – architekti/Klára Makovcová, Pavlína Macháčková
Vizualizace: Tomáš Legner
Grafický design: Robert V. Novák
Investor: Portus Praha    
Generální dodavatel: Power Beam
TDI: Petr Klapka
Zastavěná plocha: 130 m2
Realizace: 05/2013–06/2014

Detail nároží okna a stěny – půdorys

TEXT: RED
FOTO: PAVEL SVOBODA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

Komentáře