Betonová fasáda berlínského Muzea architektonických nákresů

Betonová fasáda berlínského Muzea architektonických nákresů

Pohledový beton stále častěji figuruje jako vizuální prvek, který dotváří a zpříjemňuje architekturu všech staveb. Toto nebývalé rozšíření aplikací dříve pouze konstrukčního materiálu umožnilo rozšíření spektra jeho kvality. Zejména se jedná o tzv. vysokohodnotné betony, s jejichž pomocí lze vyhovět jakýmkoliv konstrukčním a speciálním požadavkům. Vysokohodnotný beton umožňuje vzhledem ke svým technologickým vlastnostem realizaci nejen konstrukcí subtilnějších, ekonomičtějších a estetičtějších, ale i trvanlivějších a spolehlivějších.

Jednou z realizací fasád z monolitického betonu je Muzeum architektonických nákresů v Berlíně. Jedná se o podsklepenou monolitickou stavbu s pravoúhlým půdorysem, která byly navržena architektonickou kanceláři Speech v Moskvě, architekty Sergei Tchoban a Sergei Kuznetsov.


Dominantním rysem budovy je navržení jednotlivých pater tak, že vytváří dojem na sobě naskládaných betonových kostek. Pro čtyři spodní kostky byla zvolená žlutě písková pigmentace, která připomíná pergamenový papír. Na vrchní kostce je posazena skleněná část, která evokuje bednu. Tato část převyšuje přes okraj betonovou konstrukci na severovýchodní straně fasády, její spodní část je obložena ušlechtilou oceli.

Jelikož se jedná o muzeum architektonických nákresů, byly pro design monolitické fasády použity původní nákresy. Každé patro budovy má svůj vlastní motiv, který se v různé šířce několikrát opakuje. Všechny tyto motivy patří k prvním náčrtům, které Tchoban nakreslil v roce 2001.

Pro přenesení motivů na fasádu byla využita technologie společnosti Reckli v oblasti strukturních matric a forem pro pohledové betony. Nákresy motivů byly naskenovány a převedeny do DWG souboru. Pomocí speciální CNC frézy byl zvolený design vyfrézován na MDF desky, které sloužily jako pozitivy pro vylití polyuretanových elastických matric Reckli. Kromě náčrtových designů, byla také použita textura drážkování, která má představovat štos náčrtů z boční strany.


Marie Urbancová

Foto: Reckli GmbH

RubrikyKulturaŠtítky