Niemeyerova lastura

Niemeyerova lastura

Jedním z posledních děl Oscara Niemeyera je auditorium v Ravellu – rafinované a citlivě zasazené do krajiny, tvořené ladnými křivkami. K výslednému efektu architektonické formy přispěly kvalitní fasádní systémy pro prosklené otvory i vysoká úroveň zvukové izolace.

V malém městečku Ravello možná rozsáhlý koncertní sál leckoho překvapí. Avšak právě zde vznikl slavný hudební festival na počest svého někdejšího častého návštěvníka Richarda Wagnera. A jeho předseda Domenico De Masi byl dlouholetým přítelem právě Oscara Niemeyera. Oslovil jej tedy s nabídkou vytvořit festivalové zázemí v malebné přímořské krajině pod Neapolí. Pro architekta to znamenalo další z velkých výzev.

Oko do krajiny

Nová aula se vyznačuje elegantními křivkami z bílého betonu a připomíná tak lasturu zasazenou do svahu s výhledem na moře. Konec konců, měkké linie a poddajné formy vždy charakterizovaly dílo slavného brazilského architekta, kterému bylo v době, kdy stavbu projektoval, úctyhodných 103 let. Přestože je architektonický komplex rozsáhlý a odvážný, je schopen vstoupit do krajiny a nenarušit ji, nepůsobit disharmonicky, ale přátelsky. Oscaru Niemeyerovi se v tomto projektu podařilo zachovat genia loci, i když to není při stavbě takového měřítka snadné.

Celoskleněná dvojitá fasáda s hliníkovými profily viditelnými jen z vnitřku.

Celoskleněná dvojitá fasáda s hliníkovými profily viditelnými jen z vnitřku.

Fasáda zaručuje vysoký standard akustiky uvnitř.

Proto byl také maximálně zachován charakter pozemku a jeho přirozený sklon. Hlediště se 400 sedadly v pouhých deseti řadách na stupních má maximální výšku 13 metrů, aby co nejméně vyčníval a spíše kopíroval terén. Niemeyer zde navíc zbořil představu koncertního sálu jako uzavřené haly. Diváci mohou totiž kromě sledování hudebníků z hlediště pozorovat velkým proskleným okem přírodní scenérii. Místo pro orchestr a foyer se navíc odvážně vnořuje do prostoru na konzolové betonové desce. Lichoběžníkový tvar budovy je tvořen konkávností bílé betonové stěny, která společně s protější plochou vytváří terasu mezi dvěma silnicemi.

Efektní úzké spáry

Efektní úzké spáry

Hladká plocha fasády

Od náměstí u hlavního vchodu se otevírá nádherná vyhlídka, odkud lze obdivovat nejen moře, ale i příjemné křivky vstupní části budovy. Její strukturu tvoří celoskleněná dvojitá fasáda s hliníkovými profily viditelnými jen z vnitřku. Díky nim bylo možné vytvořit plošně lícující fasádu jen s úzkými spárami. Fasáda si hraje s odrazy moře a zároveň zaručuje vysoký standard akustiky uvnitř. Právě akustika je zde řešena s velkou pozorností. Už samotný konkávní tvar budovy dělá vynikající akustiku, podobně jako mandolína. Okna na jižní straně u komunikace jsou navržena se systémem pohlcujícím hluk.

Hlavní vstup

Hlavní vstup

TEXT: Kateřina Kotalová
Foto: Schüco CZ / Schüco International KG

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

Komentáře