Erhartova cukrárna
Galerie(5)

Erhartova cukrárna

Partneři sekce:

Zrekonstruovaná Erhartova cukrárna je vzácným příkladem, kdy se podařilo udržet původní účel prostoru – provozování cukrárny s respektováním všech s tím souvisejících funkcí. Vzhledem k tomu, že se v průběhu let neměnilo využití prostoru, nebylo nutné přistoupit k radikálním změnám v dispozičním řešení. Pietní přístup k památce se zde s jistou samozřejmostí nabízel jako jediné vhodné východisko.

Dnes památkově chráněný objekt, ve kterém se Erhartova cukrárna nachází, byl původně postaven v roce 1937 jako obchodní dům Bohuslava Hanáka s bytovými jednotkami. Navrhl jej vynikající funkciona­listický architekt Eugen Rosenberg (*1907 Topoľčany – †1990 Londýn), žák Josefa Gočára na AVU, který v roce 1929 praktikoval u Le Corbusiera v Paříži.

V roce 1938 Rosenberg emigroval do Velké Británie, kde založil úspěšnou projekční firmu Yorke-Mardall-Rosenberg, specializující se na navrhování letišť, továren, škol, nemocnic a kancelářských budov. Byl členem předválečného sdružení architektů. Vynikl jako projektant obchodních a kancelářských budov a obytných domů, především v Praze-Holešovicích, konkrétně v ulicích Antonínská, Letohradská, Schnirchova a U Průhonu. Také je autorem rohového činžovního domu s obchodní pasáží ve Štěpánské ulici na Novém Městě pražském. Obchodní dům Letná se zrekonstruovanou cukrárnou je od roku 2002 zapsán jako nemovitá kulturní památka.

Cestou k Letenským sadům po třídě Milady Horákové se po pravé straně náhle objevuje funkcionalistický objekt, ustoupený od uliční čáry podle prvorepublikové regulace. Čelní fasádě sedmipodlažního činžovního domu dominují prosklené plochy – pásová okna ve střední předstupující části a výkladce z nerezových profilů v parteru. Původně byly obchodní prostory situovány v přízemí a v prvním patře. Komerční prostor na fasádě oddělovala unikátní železobetonová markýza se skleněnými čočkami značky Verlith, která se dochovala dodnes (markýza nedávno podstoupila náročný proces renovace, složité bylo především její znovuosazení a dohledání identických skleněných čoček).

Mezi přízemím a prvním patrem je prostor určen pro nápisy; je obložen černým opakním sklem s plastickými písmeny (kromě nápisu Erhartova cukrárna zde byly nápisy vinárna a papír/dárky). Černé opakní sklo bylo původně i na soklu objektu a u výkladců v parteru, světle zelené opakní sklo je pod nápisovou plochou. Pro cukrárnu byl od počátku vyhrazen prostor v pravé části přízemí domu, který se skládal z přední a zadní místnosti a přípravny jídla spojené se suterénem. Dům patřil mezi modernější a kvalitnější stavební produkci z 30. let minulého století. Svědčí o tom fakt, že byl od počátku vybaven ústředním topením a zdvojenými okny.

Při vstupu do cukrárny zaujme prostor jednoduchou elegancí, typickou pro tvorbu architekta Rosenberga – neklade důraz pouze na funkci, ale i na příjemné působení interiéru a precizní zpracování detailu. Elegantního prostoru docílil užitím velkorozponových skel v kombinaci s nablýskanými kovovými materiály a pečlivě zpracovanými detaily.

Nebyly mu cizí oblé tvary – důkazem toho jsou například sloup obestavěný kruhovou vitrínou, zaoblené kouty v přední i zadní místnosti a půlkruhový tvar zápultí. Vybavení inte­riéru je voleno vcelku střídmě, jednoduché linie podtrhuje decentní barevné řešení jednotlivých prvků. Kombinace zelené, vyskytující se v několika odstínech a na různých materiálech se stříbrolesklou barvou pakfongu, tmavě červenou a slonovu kostí vytváří příjemnou dobovou atmosféru. Barevně nejvýraznější prvky jsou tmavě zelené mramorované stoly (mramor Verde Guatemala) s trávově zelenými židlemi a taburetkami s tmavočerveným čalouněním a stříbrnými cvočky.

Snaha o zachování původního charakteru interiéru je patrná téměř u každého prvku, i u těch nejmenších detailů, které lze vnímat jen při bližším pohledu. Celkový vzhled, materiály a barevnost jednotlivých částí byly voleny pečlivě a s rozvahou, na základě prvků či jejich fragmentů dochovaných in situ, analogií s funkcionalistickými cukrárnami (vzorem byl dobový tisk, konkrétně cukrárna ve Spálené ulici v Praze a cukrárna v Kounicově ulici v Brně), dalších písemných pramenů a literatury. V neposlední řadě se stali cenným zdrojem informací pamětníci, kteří zažili původní provoz cukrárny.

Značnou výhodou pro zvolenou cestu obnovy v pietním duchu byla skutečnost, že se velká část původního vybavení interiéru zachovala. Z dobových prvků je třeba zmínit především původní vitríny – sloupovou a rohovou, zápultí, unikátní mechanismus původních dveří u WC, okna s původními půlolivami, výkladce, obklad zeleným opakním sklem na dně vitrín, tapety, původní teracovou dlažbu, pakfongovou lištu táhnoucí se po obvodu v zadní místnosti. Dokonce se dochovaly i dvě původní židle.

Druhotné nánosy barev a další stopy po pozdějších úpravách (například přečalounění židlí) byly zjištěny sondážními průzkumy. K určení barevnosti a tvaru nových stolků, kopií židlí a taburetek pomohli pamětníci, kteří zažili provoz první cukrárny. K obnově mobiliáře byli přizváni restaurátoři. Chybějící olivy okenních křídel a kliky dveří byly odlity z bílé mosazi jako kopie. Použité vypínače v duchu 30. let se podařilo sehnat u specializovaných firem. Obnoven byl zaslepený průhled do domovní (dříve jakési obchodní) pasáže. Pouze u tapet nebyla zachovaná původní barevnost. V prostoru cukrárny lze nalézt spousty zajímavých dobových mechanismů a neobvyklých vymožeností. Mezi ně patří již zmiňované posuvné dveře na WC a zápultí s výsuvnými tácy, na kterých se servírovaly dorty.

Dalším zvláštním prvkem v interiéru je jakási vestavěná telefonní místnost, která byla při rekonstrukci obnovena pro stejný účel s tím rozdílem, že dnes slouží pro bezdrátové telefonní přístroje. Přestože jsou zde v hojné míře použity sklo a kov, nepůsobí interiér vcelku chladně a neosobně. Zaoblené tvary a horizontální prvky zpříjemňují prostředí cukrárny. Výrazným harmonizujícím prvkem je horizontální pakfongová lišta, která kopíruje tvar místností včetně všech zaoblení. Materiál pakfong se vyskytuje v interiéru častěji, byl použit například i u dalšího zajímavého prvku – u repasované sloupové vitríny, kde jsou dnes vystavena archivní vína. Modernizace, reflektující současný provoz cukrárny, byla minimální, spočívala především ve vytvoření nového nákladního výtahu v zadní místnosti.

Erhartova cukrárna je vzácným příkladem, kdy jednoduchý a elegantní interiér může působit příjemně a osobitě, a to proto, že rekonstrukcí neztratil jedinečnou ­atmosféru 30. let minulého století. Zároveň je důkazem pokory před prací předků, která je zde zcela oprávněná. Jiná než pietní rekonstrukce by v prostoru památky, kde s ohledem na plánovanou funkci byl původně promýšlen téměř každý detail, působila nepatřičně a nepřirozeně.

Název stavby: Stavební opravy a údržba, oprava interiéru – Cukrárna v 1. NP objektu č. p. 387
Místo: k. ú. Holešovice, Milady Horákové 56/387, Praha 7
Investor: Městská část Praha 7, Nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
Architekt: Ing. arch. Tomáš Hořava
Projektant: Ing. arch. Tomáš Hořava a kol. – Ateliér Enigma, sídlo: Eliášova 43, Praha 6
Design, návrh interiérů: Ing. arch. Tomáš Hořava – Ateliér Enigma
Začátek realizace: 03/2006
Konec realizace: 04/2007
Funkce (původní, současná): Erhartova cukrárna, Cukrárna – kavárna, Erhartova cukrárna
Charakter stavby: opravy a údržba
Popis: oprava interiéru cukrárny a soubor oprav stavebnětechnických, oprava vybavení ZTI, elektroinstalace, ÚT a údržba vzduchotechniky
Konstrukční a materiálové řešení: výkladce – ocel a dřevo; kruhová vitrína u středového sloupu a rohová vitrína – pakfong, dřevo; vnitřní dveře – dřevo; teracová dlažba na podlahách, mramorové desky u stolů, čalouněné dřevěné židle, papírové tapety na stěnách
Dodavatel a subdodavatelé prací, technologií, materiálů a vnitřního vybavení + firmy, s kterými bylo konzultováno technické řešení:
BOKART – PhDr. Vladimír Bok, restaurátor
PhDr. Daniel Ebel, restaurátor
Houska & Douda, spol. s r.o., ­pasířství
Josef Šustr – Klezan (textilní ­markýzy)
NOSEK, s. r. o., slévárna barevných kovů (půlolivy atd.)
3d atelier Záworka – Kutil (nápisy)
ACERA, s. r. o. (výkladce, specializace na bezrámové zasklení)
BeA CS, spol. s r. o – prodejce háčků firmy HÄFELE
OMEGA 99, s. r. o. (broušení a impregnace teracových podlah)
THERMOQUELL CZ, s. r. o. (radiátory Delta a příslušenství)
ETNA, spol. s r. o. a PROFI lighting, s. r. o. (osvětlení)
Zhotovitel nového nákladního výtahu:    EuroConstruction Corporation, a. s.
Vzduchotechnika, vytápění, elektroinstalace: elektoinstalace v původních trasách, u VZT vyměněny filtry a digestoř

(mla)
Foto: Dano Veselský