Šantovka: čtvrť z továrny na mýdlo

Šantovka: čtvrť z továrny na mýdlo

Poblíž historického centra Olomouce, na místě bývalé továrny, kde se do nedávna vyrábělo mýdlo a rostlinné tuky, vznikne nová čtvrť Šantovka. První etapa tohoto rozsáhlého projektu má již konkrétní podobu. Autory jsou architekti z londýnského ateliéru Benoy, kteří spolupracují s českobudějovickou kanceláří Ateliér 8000. Industriální areál se tak v rámci první fáze výstavby postupně promění v obchodní, kulturní a společenské centrum.

Galerie Šantovka, jak se bude nové centrum nazývat, je součástí velkolepých plánů investorů vybudovat novou čtvrť vybavenou obchody, kancelářemi, kulturními zařízeními i byty. Tato první etapa má zatím nabídnout především obchody, restaurace a multikino, investoři také slibují revitalizaci zeleně, vodního toku a cyklostezky.

„Projekt se snaží za současného respektování všech požadavků ochrany přírody zpřístupnit břehy pro veřejnost, realizovat cyklostezky a veřejné plochy v blízkosti vodního toku a obnovit místy nefunkční biokoridor u jednoho z ramen řeky,“ potvrzuje tento environmentální rozměr projektu jeden z jeho autorů, architekt Robert Bishop, ředitel londýnské architektonické kanceláře Benoy.

Industriální minulost
Historie průmyslového areálu sahá do začátku dvacátých let minulého století. „Firma Heikorn začala v areálu budovat továrnu na výrobu octa na konci první světové války,“ upřesňuje Juraj Aláč, mluvčí projektu Šantovka. Na konci čtyřicátých let byl podnik znárodněn a v následujících letech došlo k výstavbě nových objektů. Rozhodnutím o výstavbě nového závodu v Holici v roce 1982 nebylo již investováno do areálu v Šantově ulici, a ten začal pomalu chátrat. Ke zhoršení stavu pak přispěly povodně v roce 1997.

Otázka týkající se budoucnosti rozlehlého areálu zkrachovalé firmy Milo byla položena v roce 2001, kdy tento tradiční výrobce mýdla a rostlinných tuků po více než sto letech uzavřel svou výrobní linku. Objekty způsobilé k užívání byly poté pronajímány drobným živnostníkům, ostatní budovy stále více chátraly.

Když se v roce 2005 podařilo pozemky scelit, mohl nový vlastník začít hledat investora, který by našel vhodné využití dlouhodobě chátrajícího a kritizovaného brownfieldu. O lukrativní téměř dvanácti­hektarový pozemek projevila zájem skupina investorů, sdružených ve společnosti SMC Development.

Bourání starého, zrození nového
Jelikož většina objektů byla ve špatném stavu, padlo rozhodnutí o demolici celého areálu. Juraj Aláč vysvětluje, proč investoři neuvažovali o zachování a využití alespoň nějaké historické části areálu: „Tato část nebyla ani tak historická, jako spíše zchátralá a dlouhodobě neudržovaná. Areál sestával z mnoha malých budov, které nebylo možné pro projekt využít.“

Demolice industriálního areálu byla nedávno dokončena a na téměř dvanáctihektarovém pozemku může začít stavba první fáze projektu nové olomoucké čtvrti Šantovka. Rozlehlá multifunkční budova bude zahrnovat přibližně 160 prodejen, restaurací a míst ke kulturnímu vyžití i velkokapacitní parkoviště. Její realizace by měla být podle plánů investorů dokončená v roce 2012. Prostor, který byl po léta Olomoučanům uzavřen, se má zároveň stát jakousi vstupní branou do historického centra a jeho přirozenou spojnicí s jižní částí města.

Konkrétní podoba projektu vznikla z česko-anglické spolupráce dvou architektonických kanceláří. „První etapu výstavby navrhla renomovaná světová architektonická kancelář Benoy. Jejím českým partnerem se stal českobudějovický Ateliér 8000, přední tuzemská architektonická kancelář působící mnoho let na našem trhu a mající rozsáhlé zkušenosti s projektováním multifunkčních center,“ říká Juraj Aláč a doplňuje: „Obě firmy vzešly z výběrového řízení, neboť jejich práce nejvíce zaujaly akcionáře projektu. Kvalita a pověst obou společností jsou navíc zárukou toho, že se areál zdevastované továrny Milo v centru města změní v moderní architektonické dílo.“

V souladu s městem
Londýnská kancelář Benoy připravila design a uspořádání vnějších a vnitřních staveb první etapy výstavby. Přístupové cesty do obchodní galerie naplánovali architekti ve spolupráci s olomouckým Alfaprojektem a Stavoprojektem, Ateliér 8000 doplňuje nápady a návrhy Benoy svými a zároveň připraví dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci.

Jedním z hlavních cílů investorů a architektů je učinit Šantovku dobře přístupnou a vytvořit z ní příjemné místo pro nakupování a trávení volného času. Tomu má pomoci také dostatek zeleně v okolí stavby. „Zeleň je integrovaná také do veřejného prostoru před obchodním centrem. Díky návrhu atypických prostorových prvků na střeše parkingu je umožněno vysázení vzrostlých stromů a dalších zelených prvků, doplněných městským mobiliářem. Na břehu východního ramene se charakter zazeleněných ploch více blíží rostlé přírodní zeleni a vytváří zelený pás,“ popisuje Matin Krupauer z Ateliéru 8000.

Obchodní a společenské centrum Galerie Šantovka se stane dominantou nové čtvrti, projektanti však usilovali také o to, aby nenarušili historický ráz města. „Výška nového centra nepřesáhne dvacet metrů, aby nezastínila historické centrum. Také barevnost vychází z fasád a materiálů použitých na starých domech,“ potvrzuje architekt Martin Krupauer. Zároveň ujišťuje, že zůstanou zachovány domy v Šantově ulici, komplex plynáren i kasárna na nároží.

V následujících letech by v rámci dalších dvou etap měly na místě továrny vyrůst byty, obchody a kanceláře. Konec výstavby celého komplexu je plánován na rok 2015. Zatímco se náklady na vyčištění a demolici zchátralé továrny vyšplhaly na několik set milionů korun, celková investice si vyžádá téměř deset miliard korun.

(kak)
Vizualizace: Benoy

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyKanceláře