Partneři sekce:

Bytové domy v Libni: ekologické bydlení a zelené fasády

Bytové domy v Libni: ekologické bydlení a zelené fasády

Starý lom v Horní Libni inspiroval architekta Ondřeje Beneše při návrhu projektu pěti bytových domů. Kromě zajímavé lokality dosud příliš nedotčené lidskou rukou tu hrála významnou roli témata ekologie, ekonomičnosti a variability.

Kostel, hřbitov, malé domky z 19. století, pískovcové skály se sítí podzemních chodeb a výhled na Prahu. Záměrem projektu bylo malý obytný komplex do této barvité lokality umístit citlivě a zároveň podpořit zahušťování města. Konkrétně jde o část Prahy situovanou mezi urbanismem devatenáctého století a hromadnou výstavbou bytových komplexů ze sedmdesátých a osmdesátých let.

Nejen dřevo a zeleň

V projektu nebylo opomenuto ani ekonomické téma. Ze dvou pater společného suterénu vyrůstá a je na ně napojeno pět téměř identických samostatných objektů. Zde je dobře patrná jemná geometrická hra, kdy tři a dva domy mají stejnou fasádu, jeden z domů je pak otočen svou svažitou zelenou střechou na jinou stranu než ostatní. Díky tomu bude při realizaci umožněno použití i jiných (levnějších)materiálových variant, než jaké byly zvoleny ve finální studii, aniž by došlo k narušení koncepčních a estetických kvalit původního záměru.

Pět principů

Ondřej Beneš spolupracoval na projektu s Alešem Holmanem a Marcelem Šípkou. Autoři si stanovili pět hlavních kompozičních principů, ze kterých poté při návrhu bytového komplexu vycházeli: čisté geometrické tvarosloví, vyváženost proporcí, majestátnost prostoru, vztah materiálu a světla a rozvíjení témat ekologie

  1. Geometrie: V dnešní době, pro kterou je charakteristické prosazování především ekonomických a komerčních zájmů, je přehledné a jasné strukturování prostorů nezbytností. Geometricky prosté tvarosloví tak umožňuje snadnou orientaci a vytváření smysluplného prostoru.
  2. Proporce: Projekt prezentuje vyváženost několika značně protichůdných motivů a aspirací – kvalitní bydlení v zeleni, které je zároveň v těsné blízkosti centra. Vysoký standard ruku v ruce s ekonomickou přijatelností. Vyvážení veřejných, poloveřejných a soukromých prostor. To vše ve vzájemných harmonických vazbách a vztazích.
  3. Prostor: Není problém zrealizovat kvalitní stavbuza mnoho peněz. Výzvou je ale vytvoření monumentálního prostorus minimem výrazových prostředků, za použití standardních materiálů.
  4. Materiál a světlo: Postup slunce po obloze během ročních období byl v závislosti na klimatickém pásmu vždy jedním z nejdůležitějších aspektů, které architektura řešila. U tohoto komplexu práci se světlem doplňují zelené fasády i zeleň padající ze střech.
  5. Ekologie: Zateplení pěti obytných domů ve starém lomu je navrženo v takzvaném pasivním standardu. Obvodový plášť představuje samostatný celek budovy s vlastním estetickým vyzněním.

Realizace bytových domů v Libni by měla proběhnout během roku 2016. Kromě zkultivování prostředí opuštěného dolu se tak Praha 8 dočká nového ekologického bydlení a zahuštění městské zástavby.

Bytové domy v Libni

Místo: Praha
Architekt: Ondřej Beneš
Spoluautor: Aleš Holman
Spolupráce: Marcel Šípka
Realizace: 2016

TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ
Obrazový materiál: ONDŘEJ BENEŠ

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.