Partneři sekce:

Negrelliho viadukt: jak jej využít?

Negrelliho viadukt: jak jej využít?

Negrelliho viadukt je jedinečnou technickou a kulturní památkou spojující vltavské břehy, do roku 1910 dokonce nejdelší viadukt v Evropě. Místo toho, aby byla vnímaná jako infrastrukturní překážka, se stavba po plánované rekonstrukci (2016-2018/19) může proměnit v aktivátor veřejného života lokalit, kterými prochází. Pokud se již od začátku bude specifikovat jeho identita směřovaná ke kulturně kreativnímu využití, stane se viadukt a jeho okolí prostorem celoměstského významu.

„Zneužití viaduktu, jak to vypadá dnes, je to nejhorší, co může pro památku být.“
Ladislav Špaček, NPÚ – specialista na technické památky

„Je to iniciativa, respektive typ uvažování, který je do města třeba přinášet kontinuálně.“
Matěj Stropnický, hl. m Praha – náměstek primátorky

Negrelliho viadukt - 04 soucasny stav foto Lukáš Cetera

Sympozium, které dne 15. 1. 2015 uspořádalo Centrum pro středoevropskou architekturu spolu s Konsorciem pro Karlín v centrále pojišťovny Kooperativa, soustředilo u jednoho stolu všechny hlavní aktéry rekonstrukce Negrelliho viaduktu, kterou již řadu let připravuje majitel stavby SŽDC. Tímto setkáním se tak podařilo nastavit nový operativnější způsob komunikace mezi jednotlivými subjekty, který povede ke zkvalitnění veřejného prostoru a života po rekonstrukci viaduktu v karlínské čtvrti.
Sympozium zahájil náměstek primátorky pro územní rozvoj a územní plán Matěj Stropnický, který uvedl: „Za hlavní město Prahu můžu říct, že je to inciativa, respektive typ uvažování, který je do města třeba přinášet kontinuálně, a je ideální, když s tím nemusí přijít hlavní město Praha samo, ale když je to inciativa která přichází zezdola. O to si jí cením více a podle mě si zaslouží větší podporu.

Cílem sympozia bylo vytvořit předpoklad pro vznik kreativního inkubátoru pod karlínskou částí viaduktu, který napomůže oživení dnes zanedbaného veřejného prostoru. Prezentace zahraničních hostů s ukázkami rekonstrukcí tří různých přístupu z Vídně, Berlína a Curychu poukázaly na paralely s Negrelliho viaduktem a jeho kulturním a kreativním potenciálem.

První kroky
Druhý blok sympozia probíhal jako workshop – kulatý stůl, kterého se zúčastnilo 25 diskutujících hostů zastupujících stát a město, veřejné i soukromé subjekty operující v okolí Negrelliho viaduktu. Přísedící byli také z řad odborných institucí, městských částí a dalších subjektů. SŽDC, jakožto majitel stavby, a hl. m. Praha jako správce veřejných prostor v Praze našli v rámci sympozia shodu na tom, že využití rekonstrukce nejen ke zlepšení technického stavu stavby, kterou má na starosti SŽDC, ale i ke zlepšení jejího okolí je žádoucí. Stejně jako využití této velké investice do infastruktury jako iniciačního impulsu ke změně a zkvalitnění samotného okolí Negrelliho viaduktu. Pan Marek Foglar, hlavní projektant rekonstrukce ze SUDOP opět potvrdil, že projekt rekonstrukce je technicky připraven tak, aby využití oblouků nijak nebránil.

Negrelliho viadukt - 01_14 1 diskuse se sousedy

Hl. m. Praha se přihlásilo jako hlavní aktér v území a v tomto duchu Praha, respektive odbor správy, evidence a využití majetku, podniká kroky vedoucí k vypořádání majetkových vztahů mezi SŽDC a Českými drahami, a to tak, že pozemky pod pilíři viaduktu budou převedeny na SŽDC a pozemky pod oblouky budou ponechány nebo převedeny na hl. m. Prahu.

Památka si život zaslouží
Kromě majitelů objektu a pozemku získal projekt kreativního inkubátoru podporu i od specialistů Národního památkového ústavu. Ladislav Špaček z NPÚ řekl: „Vždy jsme zastávali názor, že zneužití viaduktu, jak to vypadá dnes, je to nejhorší, co může pro památku být. Vždy jsme byli pro to, aby se většina oblouků využila, ale aby se to řešilo koncepčně a jednotně a aby se nepopíral tvar oblouků, jejich architektura.“

Podpora od městských částí byla spíše opatrná, a to zejména u Prahy 8, kde se nový starosta Roman Petrus teprve seznamuje s různými záměry v městské části a stavěl se tedy spíše do role posluchače. Prahu 7 zastupovala radní pro rozvoj Kateřina Vídenová, podle níž by se mělo s oživením prostoru pod infrastrukturou počítat rovněž i na nově plánované trati směrem na letiště a Kladno, jejíž je Negrelliho viadukt součástí. Architekt Roman Koucký z IPR naznačil, že si podobnou budoucnost umí představit i pro viadukt pod Vyšehradem. Přímí sousedé, jako je Hudební divadlo Karlín či Kooperativa pojišťovna, s ohledem na svůj dlouhodobý záměr existovat a působit v sousedství Karlínského viaduktu projekt kreativního inkubátoru aktivně podporují.

Závěrem sympozia bylo ohlášeno memorandum, které bude iniciovat hl. m. Praha a které povede k naplnění představené vize. Připravenost spolupráce s městem potvrdil za generální ředitelství SŽDC pan Martin Meško z odboru prodeje a pronájmu. Ochotu věnovat se projektu tak, aby spolu s plánovaným dokončením rekonstrukce stavby samotné došlo i k úpravám veřejných prostor pod a kolem viaduktu, vyjádřili v závěru diskuze všichni zúčastnění.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu se má zahájit v roce 2016. Přípravy trvají již zhruba pět let, ale teprve nyní dostává projekt reálný rozměr. Rekonstrukce je ryze technického charakteru – zaměřuje se hlavně na železniční trať a opravy havarijního stavu stavby.

I přesto, že se jedná o dobře připravenou rekonstrukci, se v tuto chvíli nepočítá s možností transformace a využitím prostoru pod viaduktem a okolo něj. Zavedeným světovým trendem a dobrou praxí je šetrné nakládání s významnými stavbami a integrace historických inženýrských staveb do života města. Mění se jejich vnímání a koncepce oprav – z utilitárních bariér v plnohodnotné prvky veřejného prostoru, které přináší další přidanou hodnotu čtvrti a městu.

Na genius loci místa podél něj upozornila akce CCEA Trať galerií 2013 – prostřednictvím uměleckých instalací a aktivit ukázala potenciál, který stavba a její okolí skrývá.

Symposium pořádalo Centrum pro středoevropskou architekturu spolu s Konsorciem Pro Karlín, za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu pro plánování a rozvoj Prahy, Česko-německého fondu budoucnosti, Rakouského velvyslanectví v Praze, Rakouského kulturního fóra a Kooperativy pojišťovny, a.s. Symposium se konalo pod záštitou primátora hlavního města Prahy.
 
Prezentace zahraničních hostů:
Silja Tillner – Architekten Tillner&Willinger
Vídeň (U6 Line Gürtel)
Vídeňský viadukt na Gürtel Boulevard vznikl na počátku 20. století. Postupem času docházelo k zásahům do původních otevřených oblouků, které oslabovaly celkový koncept stavby. Od roku 1995 probíhá revitalizace viaduktu podle studia Tillner&Willinger. Architekti do oblouků navrhli systém zasklení, který je variabilní dle potřeb nájemníků. Cílem bylo navrátit stavbě transparentnost, odstranit bariéry, které vznikly zazděním některých částí, a posílit sociální kontrolu. Dodnes se podařilo zrealizovat přibližně 50 oblouků.

Od partnerů ASB

Negrelliho viadukt - Vídeň, Silja Tillner, Architekten Tillner&Willinger 03

Negrelliho viadukt - Vídeň, Silja Tillner, Architekten Tillner&Willinger 02

Negrelliho viadukt - Vídeň, Silja Tillner, Architekten Tillner&Willinger 01

Bianca Wedderien a Kai Sommer – Deutsche BahnImmobilien
Berlín (S-Bahnviaduct) / Útvar městského rozvoje DB
Berlínský viadukt se začal budovat v roce 1875 a od počátku zde byly navrženy multifunkční prostory v obloucích. Od roku 1994 probíhá rozsáhlá modernizace trati a stanic S-Bahn, jejíž součástí je i postupná revitalizace oblouků viaduktu. Charakter oblouků a program je proměnlivý vzhledem k charakteru okolních čtvrtí. Deutsche BahnImmobilien se stará o přípravu renovace oblouků, pronájem, monitoring a legislativu.

Negrelliho viadukt - Berlín, Bianca Wedderien a Kai Sommer, Deutsche BahnImmobilien 02

Negrelliho viadukt - Berlín, Bianca Wedderien a Kai Sommer, Deutsche BahnImmobilien 01

Negrelliho viadukt - Berlín, Bianca Wedderien a Kai Sommer, Deutsche BahnImmobilien 03

Gerry Schwyter– EM2N Architekten
Curych (Im Viadukt)
Švýcarské studio EM2N vyhrálo v roce 2004 architektonickou soutěž na renovaci viaduktu v Curychu. Architekti navrhli propojení dvou ramen viaduktu multifunkčním objektem. Částečně došlo ke zrušení železniční trati, místo které vznikl lineární park, a návrh se také zabýval dalšími přilehlými venkovními prostory. Architekti se snažili vizuálně potlačit nově navrhované elementy a naopak vyzdvihnout existující oblouky. Změnou programu se z bariéry stal spojovací element ve struktuře města.

Negrelliho viadukt - Curych, Gerry Schwyter, EM2N Architekten 01

Negrelliho viadukt - Curych, Gerry Schwyter, EM2N Architekten 02

Negrelliho viadukt - Curych, Gerry Schwyter, EM2N Architekten 03

red
Foto: Centrum pro středoevropskou architekturu