Stará škola, nové byty
Galerie(6)

Stará škola, nové byty

V Bratislavě vyrostla stovka malometrážních bytů díky rekonstrukci starého učiliště. Zajímavé konstrukční řešení umožnilo „nafouknout“ budovu o tři patra, aniž by nový vzhled domu narušoval kompoziční výraz okolí.

Primárním záměrem projektu bylo vstoupit do prostředí kvalitní a zajímavou architekturou s cílem ohleduplně dotvořit a pozvednout vizuální úroveň lokality. Nástavba navázala svou tektonikou na charakter čtyřpodlažní rekonstruované části bytového domu. Ta je tvořena tradičními prvky rezidenční architektury – střídáním plných ploch se solitérními okenními výplněmi, doplněnými o balkony a lodžie. Uspořádání balkonů a jejich hravá barevnost kontrastují na fasádě se strohou pravidelností sousedních objektů. Kvůli nástavbě došlo ke zvětšení objemu budovy. Jelikož se ale v lokalitě nachází i několik dalších vyšších budov, zapadl objem nástavby do celkového výrazu a kompozice lokality.

Dornyk

Racionalita i hravost

Architektura nově zrekonstruovaného objektu je svěží a dynamická. Odráží požadavky dnešních dnů – flexibilitu, účelnost, efektivitu – současně ale vyniká i snahou po odlišnosti. „Zadání pro nás bylo zajímavou výzvou. Dostali jsme možnost zkombinovat kvalitu architektury s cenovou dostupností.“ říká autor projektu Tomáš Šebo. „Do předměstské lokality jsme chtěli přinést hravost a snadnou identifikovatelnost objektu. Umístěním balkonů a lodžií vzniká variabilita výsledného uspořádání jinak velmi racionálně navržených dispozic bytů. S ohledem na cíl – nabídnout cenově dostupné bydlení – bylo zvláště důležité, aby dispozice byly řešeny úsporně, bez hluchých míst, ale zároveň dostatečně pestře.“

Dornyk

Cenově dostupné pohodlí

Svou funkcí a také počtem nových obyvatel bytový dům nezatěžuje stávající prostředí, nýbrž se ho snaží dotvořit, zkvalitnit a zkulturnit. Struktura malometrážních bytů byla zvolena tak, aby třípokojové byty byly orientovány na jihozápadní stranu a dvoupokojové na severovýchodní. Všechny byty mají balkony nebo lodžie. Parkování bylo vyřešeno postavením parkovacího domu, který navazuje na severozápadní fasádu domu.

Místo s převládající občanskou vybaveností je nyní nově doplněno funkcí bydlení. Výhod, které tento počin přinese, je hned několik. V těsné blízkosti řešeného území se nachází střední škola a sportovní centrum, zastávky MHD v pěší dostupnosti a dostatek vzrostlé zeleně. Rezidenti to nebudou mít daleko ani do nákupního centra, výhodou pro ně bude také dobré dopravní napojení. Milovníci koní jistě ocení také blízký areál dostihové dráhy.

Dornyk

Vysoké stropy, světlé interiéry

Vzhledem k tomu, že původní konstrukci budovy nebylo možné zatížit, vymysleli autoři projektu pro nástavbu nový nosný systém. Dispozičních změn bylo při realizaci dosaženo například použitím těžkých dělicích stěn (z důvodu zvukové neprůzvučnosti). Stěny mezi jednotlivými byty nebylo možné položit na stávající stropní panely. Rekonstrukce v návaznosti na nástavbu tedy řešila přechod těchto stěn přes existující stropy a jejich využití jako nosného systému nástavby. Původní obousměrný skeletový konstrukční systém byl doplněn podélnými a příčnými ztužujícími stěnami osazenými do staré i nové modulové osnovy, čímž se architektům otevřelo nové dispoziční řešení. Pod ztužující stěny byly dobetonovány nové základové pásy a patky. Zajímavostí rekonstruované spodní části bytového domu je výška stropů 3,32 m. Obyvatelům domu poskytne neobvyklé možnosti řešení úložných prostorů nebo vyvýšeného spaní a tím i lepší využití podlahové plochy bytu.

Původní nosná konstrukce starého učiliště

Původní nosná konstrukce starého učiliště

Třípodlažní nástavba byla postavena nad celým půdorysem původní stavby. Z důvodu velké nepravidelnosti okenních a dveřních otvorů a malé statické výšky nadokenních částí objektu jsou i podélné obvodové stěny řešeny jako železobetonové, monolitické, působí tedy jako celek sahající do výšky všech tří nastavovaných podlaží. Soustava arkýřů na fasádě vytváří nejen charakteristický architektonický vzhled bytového domu, ale pomohla i zajímavě vyřešit prosvětlení vnitřních prostor.

Učiliště v novém kabátě

Učiliště v novém kabátě

Dornyk

Místo: Ivanská cesta, Bratislava-Trnávka
Investor: Ivanská cesta, s. r. o.
Projektový manažer: IURIS INVEST, s. r. o.
Hlavní zhotovitel: ise, s. r. o.
Architekt: Architekti Šebo-Lichý, s. r. o.
Začátek výstavby: 10/2012
Konec výstavby: 02/2014
Počet bytů: 103

text: RED
FOTO: ISE, ĽUBO STACHO

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.