Bytový dům v Prostějově

Bytový dům v Prostějově

Novostavba stojí v těsném sousedství Vojáčkova náměstí s dominantou Národního domu od Jana Kotěry a vilou od Emila Králíka. Dům vyplňuje proluku na jedné z hlavních městských radiál navazující na vnitřní městský okruh, což mělo zásadní vliv na koncepci celého objektu.

„Častým cílem výletů je pro obyvatele Brna hrad Pernštejn ze 13. století s věží Barborka se čtyřmi různobarevnými okny natočenými do čtyř světových stran. Na barvě skla příslušného okna záleží, jaké roční období v okolí vnímáte. Tímto zážitkem z dětství jsme se nechali inspirovat při návrhu fasády schodišťové haly,“ říkají autoři z ateliéru Knesl + Kynčl architekti.

Pomocí barevných skel se snažili vytvořit svěží jarní náladu v kteroukoliv roční dobu, i když za okny prochází jedna z nejrušnějších a nejprašnějších prostějovských ulic. Jinak střídmá hranolovitá stavba s bílou omítkou a pravidelným rastrem oken tak získala výrazný akcent, který se stal jejím hlavním poznávacím znakem. Dům se v průběhu dne a barevná hra žluté se dvěma odstíny zelené se propisuje i do dvorní části domu ve formě různobarevných obkladových hliníkových kompozitních desek.

autor: knesl + kynčl architekti / Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Kristýna Casková, Klára Michálková, Václav Štojdl
realizace: 2008–2010
foto: Tomáš Rasl

RubrikyBytové domy