Vyhodnocení soutěže Rodinný dům s obytným podkrovím
Galerie(8)

Vyhodnocení soutěže Rodinný dům s obytným podkrovím

Soutěž s názvem „Rodinný dům s obytným podkrovím“, kterou uspořádala společnost VELUX Česká republika, s.r.o., již pošesté, zná své vítěze. Studenti středních průmyslových škol stavebních z celé České republiky představili své vize a nejlepším projektům se dostalo ocenění.

„Pořádání studentské soutěže nás opravdu baví. Těší nás zájem studentů o účast v soutěži, a také vysoká kvalita přihlášených projektů. Některé z letošních projektů vynikaly vyspělým architektonickým řešením a atraktivní grafickým zpracováním, jiné zase neotřelými a originálními nápady,“ sdělila Ing. Jana Mašatová ze společnosti VELUX v rámci slavnostního vyhlášení v pražské Písecké bráně.

Cílem soutěže „Rodinný dům s obytným podkrovím“, realizované každoročně společností VELUX, je podpora mladých budoucích architektů a stavařů se zaměřením na kreativní návrhy budov, kde jsou střešní okna použita jako hlavní zdroj prosvětlení. Posoudit kvalitu studentských prací na téma obytné podkroví může veřejnost na výstavě v Písecké bráně do 22. června 2010. Záštitu nad šestým ročníkem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělesné výchovy.

Do soutěže se přihlásilo celkem 154 studentů z 19 středních průmyslových škol stavebních (SPŠS) z celé České republiky. Odborná porota složená z Ing. arch. Zdeňka Rychtaříka, prof. Ing. arch. Jaroslava Sýkory, DrSc. a Ing. arch. Kláry Bukolské ze společnosti VELUX vybrala tři vítězné projekty, u nichž vysoce hodnotila promyšlenou práci s denním světlem v objektech, kdy studenti posuzovali nejen dostatečné osvětlení jednotlivých prostor s ohledem na jejich funkci, ale pracovali i s pohybem slunce po obloze či prosvětlováním víceúrovňových prostor. Studenti také ve svých návrzích hodně pracovali s aktivním využitím slunečního tepla a s principy přirozené ventilace.

Porota se navíc rozhodla udělit i čtyři zvláštní ocenění a nově cenu udělili i zaměstnanci společnosti VELUX Česká republika s.r.o.

První místo získal projekt Luďka Šimoníka ze SPŠS Zlín. Porota u vítězného návrhu ocenila celkově vyspělé řešení objektu, citlivé hmotové rozdělení objektu a jeho osazení do terénu. Projekt má rovněž vyvážené dispoziční a architektonické řešení včetně řešení interiérů. Za vítězství si Luděk Šimoník odnesl odměnu ve výši 15 000 Kč.

Druhé místo a 9000 Kč získal Tomáš Gebhardt ze SPŠS z Valašského Meziříčí. Stejně jako u vítězného projektu se jedná o velmi kvalitní návrh, který reaguje na kontext místa. Porota ocenila jednoduchost hmotového a architektonického řešení a práci s detailem.

  

Třetí cenu si odnesl Jakub Kos rovněž ze SPŠS z Valašského Meziříčí, který upoutal porotu svým návrhem vycházejícím z klasické formy půdorysu tvaru „L“, jež zohledňuje tvar terénu. Dům se také vyznačuje jednoduchou kompozicí hmot, které tvoří příjemný venkovní obytný prostor. Jakub Kos získal za třetí místo 6000 Kč a zároveň si odnesl speciální ocenění, a to Cenu zaměstnanců společnosti VELUX Česká republika s.r.o.

  

„V projektech se objevují zajímavé nápady a jsou ve většině případů dobře prezentovány. Výsledky jsou na jedné straně dokladem zájmu mladé odborné generace, na straně druhé dokladem pedagogické péče,“ uvedl prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc.

„Mile mě překvapila vysoká úroveň jednotlivých přihlášených prací, některé z nich by se v mnoha případech mohly srovnávat s prácemi studentů nižších ročníků vysokých škol,“ uvedl Ing. arch. Zdeněk Rychtařík.

Představení odborné poroty:

  • prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc. – profesor katedry architektury Stavební fakulty ČVUT, vyučuje předměty: architektonické kreslení, architektonická kompozice, ateliérová tvorba a urbanismus venkova.
  • Ing. arch. Zdeněk Rychtařík – spolumajitel architektonické kanceláře VYŠEHRAD ateliér, přednáší na katedře architektury stavební fakulty ČVUT.
  • Ing. arch. Klára Bukolská – architektka společnosti VELUX Česká republika s.r.o., v současnosti se věnuje trvale udržitelným a CO2 neutrálním konceptům staveb.

Kromě tří vítězných projektů porota také udělila čtyři zvláštní ocenění bez udání pořadí, která si odnesli tito studenti: Jakub Červenka ze SPŠS z Valašského Meziříčí, Petr Pobucký rovněž ze SPŠS z Valašského Meziříčí, Richard Pozdníček ze SPŠS v Kadani a Jiří Řapek ze SPŠS z Tábora. Každý si odnesl odměnu ve výši 3000 Kč.

Do soutěže se mohli přihlásit studenti jakéhokoli ročníku středních průmyslových škol stavebních, a to v období od 30. září 2009 do 30. prosince 2009. Z prvního kola postoupily do celostátního první tři návrhy z každé přihlášené školy, případně návrhy oceněné tzv. divokou kartou, které vybrala porota složená ze zástupců školy a společnosti VELUX.

Zdroj: VELUX