Vše v pořádku. Antimonopolní úřad posvětil tendr na druhou část metra D

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) uspěl u předsedy antimonopolního úřadu Petra Mlsny s rozkladem týkajícím se druhého úseku metra D. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které rušilo zadávací řízení na úsek metra z Olbrachtovy na Nové Dvory, Mlsna zrušil.

ÚOHS musí nyní zadávací řízení posoudit znovu a musí zohlednit právní názor svého předsedy. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Zadávací řízení u antimonopolního úřadu napadla společnost Metrostav DIZ.

ÚOHS letos v červenci rozhodl, že DPP stanovil v zadávacím řízení diskriminační podmínky a řízení proto zrušil. Dopravní podnik podal rozklad k předsedovi úřadu, který nyní jeho námitky vyslyšel. „Předseda ÚOHS se neztotožnil se závěry prvostupňového rozhodnutí, podle kterého zadavatel stanovil diskriminační zadávací podmínku vytvářející bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže, když požadoval předložení alespoň dvou významných dodávek výtahů na dopravní stavbě o dopravní výšce nejméně 28 metrů, u každé dodávky ve finančním objemu ve výši minimálně pět milionů korun bez DPH,“ uvedl úřad.

Podmínka nebránila férové soutěži

Mlsna uvedl, že i když se tato podmínka může jevit jako bezdůvodná, není prokázáno, že by bránila hospodářské soutěži a to ani u Metrostav DIZ, která tuto podmínku napadla. „Požadované reference týkající se dodávek výtahů jsou na trhu dostupné, a to minimálně od jednoho poddodavatele. Nelze tedy konstatovat, že by byl přístup k nim reálně omezen, čímž absentuje prvek faktického narušení hospodářské soutěže ve vztahu k podmínce technické kvalifikace stanovené zadavatelem v tomto zadávacím řízení,“ uvedl Mlsna.

Ve výstavbě je nyní kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, který je nejsložitější vzhledem ke stavbě přestupního uzlu na trase C. Dopravní podnik počítal s tím, že letos v říjnu plynule naváže stavbou dalšího úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory. A dosud předpokládal, že na konci roku 2029 uvede do provozu první čtyřkilometrovou část stavby, na které bude včetně Pankráce pět stanic – mezi Olbrachtovou a Novými Dvory ještě Nádraží Krč a Nemocnice Krč.

Odevzdání nabídek pro druhý úsek stavby bylo loni počátkem prosince. Dopravní podnik počítal s tím, že vítěze vyhlásí nejpozději v březnu, až všechny nabídky zkontroluje. To se ale nestalo, protože už koncem loňského roku antimonopolní úřad zakázku pozastavil a zakázal dopravnímu podniku uzavřít smlouvu s případným vítězem. Uzavření smlouvy bude možné v případě, že ÚOHS v opakovaném řízení návrh Metrostavu DIZ zamítne.

red