Vystavování energetických štítků provázejí zmatky
Galerie(1)

Vystavování energetických štítků provázejí zmatky

Od prvního ledna tohoto roku platí nová povinnost pro majitele při prodeji a pronájmu nemovitostí. Majitelé musí nově nechat vystavit průkaz energetické náročnosti budovy. Současná podoba zákona přináší tuto povinnost jen pro některé nemovitosti, další budou postupně přibývat až do roku 2016, kdy budou energetické průkazy povinné již pro všechny nemovitosti. První dny platnosti vyhlášky tak přinesly mnoho zmatků a dotazů majitelů, zda právě v jejich případě musí být energetický štítek vystaven.

Povinnost vystavit energetický štítek pro vás platí:
Pokud prodáváte:

  • Rodinné domy zapsané na listu vlastnictví jako objekty k bydlení nad 50 metrů čtverečních
  • Komerční a administrativní budovy
  • Bytové jednotky nad 50 metrů čtverečních (Vlastník bytu v případě prodeje bytové jednotky může do roku 2016 nahradit energetický průkaz předložením faktur či vyúčtováním za 3 předchozí zúčtovací období.  Pro bytová družstva je tato povinnost platná až od 1. ledna 2016.)

Pokud pronajímáte:

  • Objekty určené k bydlení- ucelená část budovy (rozloha větší než 50 metrů čtverečních)
  • Komerční budovy, administrativní budovy (celé budovy, které se pronajímají jako např. obchodní prostory, kanceláře)
  •  Administrativní budovy státní správy s plochou větší jak 500 metrů čtverečních (od 1. 7. 2013)

Pro koho platí výjimka:
Výjimka pro zpracování energetického průkazu se vztahuje na objekty s menší obývanou plochou (energeticky vztažnou) než 50 metrů čtverečních. Z povinnosti vystavit energetické štítky jsou vyňaty památky a objekty pro náboženské účely. Dále výjimka platí pro rekreační objekty, chaty, chalupy a objekty podle listu vlastnictví užívané pouze pro rekreaci. Řada lidí si však nechala do listu vlastnictví zapsat chalupy a chaty jako místo vhodné pro trvalé užívání. Tím se snížila daň z nemovitosti u daného objektu, pokud se však majitel rozhodne takový objekt prodat, musí nechat vystavit energetický průkaz.

Získání energetického štítku:
Energetický štítek smí vystavovat pouze certifikovaný energetický auditor a autorizovaná osoba, která je vedena v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu. Energetický průkaz je nutné doložit ke kupní smlouvě, jinak se vlastník vystavuje nebezpečí pokuty ve výši dle zákona. Nový vlastník nemovitosti má právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu až 3 roky zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. U ministerstva průmyslu a obchodu je již zaregistrováno kolem jedenácti set osob s oprávněním energetické štítky vystavit a další budou pravděpodobně přibývat. Největší nápor objednávek se čeká v červenci v souvislosti s povinností energetického průkazu pro budovy státní správy.

-vb-
zdroj: www.energeticky-prukaz.cz