Ve Skalici se staví nové logistické centrum

Ve Skalici se staví nové logistické centrum

Ve Skalici vyroste nové logisticko-distribuční centrum East Hub. Investorem skladu kotlů společnosti Vaillant Group pro střední a východní Evropu je Protherm Production, přední výrobce širokého sortimentu kotlů Vaillant.

„Do dvou let bychom chtěli vybudovat logistické centrum o rozloze 20 000 m2. Aktuálně se rozšiřuje původní sklad s rozlohou 7 000 metrů čtverečních o dalších 5 000 m2,“ říká Vladimír Výsmek, manažer logistického centra skupiny Vaillant. Spuštění první etapy logistického centra je naplánováno na září letošního roku. Výška investice se vyšplhá na dva miliony eur. Kromě skladových prostorů se v závěrečné fázi výstavby počítá i s vybudováním administrativních prostorů.

Nové centrum vyroste v současném areálu výrobního závodu Protherm Production. Skalický závod patří ke klíčovým dodavatelům kotlů Vaillant pru trhy střední a východní Evropy. Právě to byl hlavní důvod pro situování logistického centra do Skalice.

Záměrem skupiny Vaillant je konsolidace logistiky, zefektivnění skladování a celkové snížení nákladů. „Výstavbou logistického centra se chceme dostat blíže k zákazníkovi, zkvalitnit servis a zabezpečit dodávku kotlů do 24 hodin,“ zdůrazňuje Vladimír Výsmek.

Provozovatelem logistického centra bude Vaillant Group Trading, dceřiná společnost Vaillant Group. Prostřednictvím logistického centra se výrobky skupiny Vaillant dostanou na trhy Slovenské republiky, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, do zemí bývalé Jugoslávie, ale i do zemí, kde Vaillant Group nemá přímé zastoupení.

Zdroj: Protherm Production