Ukončení jednání se zájemci o koupi

Ukončení jednání se zájemci o koupi

Jak jsme nedávno uvedli v oznámení č. 228, společnost H + H International A/S kontaktovalo vícero zájemců o koupi akcií včetně společnosti Goldman Sachs Capital Partners & PAI Partners, která předložila aktualizovanou nabídku 67,50 DKK za akcii. Součástí této nabídky bylo několik podmínek.

Po jednáních se zástupci společnosti Goldman Sachs Capital Partners & PAI Partners a po vyhodnocení její aktualizované nabídky představenstvo společnosti H + H International A/S dospělo k názoru, že podmínky, na které je vázána nabídka, pro akcionáře představují příliš velké riziko, protože nabízená cena nevyjadřuje hodnotu společnosti při zohlednění její nové strategie rozvoje a rozšířeného programu efektivnosti, který iniciovalo představenstvo společnosti a jehož účinek se projeví v roce 2011 (viz dílčí finanční zpráva společnosti za 3. čtvrtletí 2010). Skupina podílníků s větším počtem akcií, s níž představenstvo společnosti H + H International A/S diskutovalo, vyjádřila stejný názor. Na základě těchto skutečností se představenstvo společnosti rozhodlo jednání se společností Goldman Sachs Capital Partners & PAI Partners ukončit.

Další společnosti vyjádřily svůj zájem mnohem méně konkrétně a společnost H + H International A/S je již nekontaktovala.

Zdroj: H + H International A/S