Symposium o denním světle

Symposium o denním světle

Na čtvrtém mezinárodním VELUX Symposiu o denním světle, které se konalo začátkem května v Lausanne pod názvem Denní světlo - jak ho vnímá člověk, se sešlo téměř 300 odborníků, aby představili nejnovější vědecké poznatky a shodli se na významu denního světla uvnitř budov a jeho významu pro lidské zdraví, produktivitu či schopnost učení. Konference se uskutečnila ve vzdělávacím centru Rolex.

Symposium poskytlo jedinečný multidisciplinární pohled na účinky denního světla na lidskou psychiku. Mezi zúčastněnými byli specialisté z mnoha oborů od architektů, stavařů a designérů osvětlení až po neurology, antropology a biology. Odborníci se shodli na tom, že mezi lidským zdravím a denním světlem v budovách existuje zřejmý vztah – v budovách s dostatkem denního světla se cítíme mnohem lépe. Dalším úkolem je nyní využít tyto poznatky v praxi a promítnout je do projektů budoucích staveb.

“Je neuvěřitelné, jak různorodý je svět výzkumu vlivů denního světla a praktických aplikací. Během dvou dnů jsme si vyslechli 27 prezentací týkajících se denního světla a jeho vlivu na lidské zdraví. Věřím, že jsme na dobré cestě vytvořit skutečně důkladný a mnohostranný pohled na tuto problematiku,” říká Per Arnold Andersen, architekt a šéf oddělení pro denní světlo, energii a vnitřní klima společnosti VELUX Group.

Všechny vědecké závěry na symposiu vyzněly shodně v tom, že denní světlo dokáže zlepšit psychickou i fyzickou pohodu a dodat nám pocit, že se lépe orientujeme v okolí a ve venkovních podmínkách. Pozitivní vliv na psychické zdraví má i kvalita denního světla, jeho variabilita a spektrum.

Nové evropské standardy denního světla
VELUX Symposia o denním světle se zúčastnili i experti zapojení do přípravy historicky prvního evropského standardu denního světla. Tato nová norma má být připravena v roce 2013 a veřejnost se k ní bude moci vyjadřovat již na podzim roku 2012. Cílem normy je zabránit výstavbě budov s nedostatečnou úrovní denního světla.

Část odborníků upozornila na skutečnost, že 95 % existujících staveb bude sloužit k bydlení a práci i v budoucnu, a proto je důležité uvažovat o vlivech denního světla na lidi i v existujících budovách.

Této akce se vůbec poprvé také zúčastnilo přes 30 doktorandů z devíti zemí. Debatovali o svých projektech a vytvořili historicky první síť doktorandů zaměřenou na otázky denního světla.

Zdroj: VELUX