Skleněné sálavé panely jsou v rukou interiérového designéra ideálním topidlem

Skleněné sálavé panely jsou v rukou interiérového designéra ideálním topidlem

Skleněné panely GR (FENIX Jeseník) využívají principu tzv. sálavého vytápění, které k přenosu tepelné energie využívá infračervené záření. Hlavní výhodou jejich použití je kvalitnější mikroklima ve vytápěné místnosti (minimální prašnost a stabilní vlhkost) a úspornější provoz – díky sálání je tepelné pohody docíleno již při nižší teplotě.

Jednoduché a variabilní umístění

Konstrukčně je GR panel vyroben z bezpečnostního tvrzeného skla tl. 12 mm (provedení zrcadlo tl. 8 mm), topného prvku, tepelné pojistky a přívodního kabelu. Standardně jsou tyto panely určeny k pevné instalaci na stěnu s připojením přívodního vodiče do instalační krabice.

Poloha topidla ovlivňuje intenzitu sálání: sálavý panel, který je umístěn ve vodorovné poloze pod stropem, předá většinu energie sáláním, protože vzduch nemůže cirkulovat. Při umístění stejného panelu do svislé polohy na stěnu je však již cca 50% energie odvedeno konvekcí, protože vzduch, který se ohřívá od povrchu topidla, začne stoupat a vzniká přirozená cirkulace.

Skleněné panely nelze z konstrukčních důvodů umístit na strop, ale pouze do svislé polohy na stěnu, proto ve srovnání se stropními panely (ECOSUN) předávají přibližně 50% energie konvekcí. Tato skutečnost neznamená ztrátu energie nebo nižší účinnost, pouze se procentuelně změní poměr způsobů předávání tepla. U obytných prostor to dokonce může být výhoda, protože se tím kompenzuje jedna z mála nevýhod čistě sálavého vytápění – tj. pomalá dynamika topného systému.

Protože u sálavých panelů, umístěných do svislé polohy, tvoří významnou část odvodu energie konvekce, umisťují se tyto panely cca 15 cm nad podlahu, podobně jako běžné radiátory. Je tím docíleno ohřívání vzduchu již od podlahy. Umístěním panelu do větší výšky hrozí reálné nebezpečí špatného rozvrstvení teplot v místnosti a vzniku „studené zóny“ pod spodní úrovní sálavého panelu. Na rozdíl od běžných radiátorů, u kterých tvoří sálavá složka pouze cca 20% tepelné energie, nebo i méně (nízkoteplotní systémy), ale nelze před sálavé panely umisťovat nábytek nebo zařízení, které by bránilo šíření sálavého toku do místnosti.

V případech, kdy uživatel nechce nebo nemůže zavěsit GR panel na stěnu – například u prosklených ploch – nabízí společnost FENIX sadu chromovaných podpěr, které umožňují postavit panel na podlahu. Chromové podpěry jsou určeny pouze pro horizontální instalaci, při vertikální instalaci (obzvláště u větších panelů GR s výkonem 1000 W) je výrazně vyšší riziko náhodného převržení panelu uživatelem.

Skleněné GR panely jsou určeny především k vytápění obytných prostor, v nabídce je ale také typ GRT, vybavený chromovým držákem ručníků, který je určen speciálně k vyhřívání koupelen. Díky variabilitě výkonů – od 300 do 1000 W, způsobu umístění (horizontálně, vertikálně, na zeď i na podlahu), barevnosti (bílé, černé, žluto-zelené, červené a zrcadlo) a možnosti instalace nerezového madla lze panely umístit do kuchyní, obývacích prostor, ložnic, pracoven nebo do koupelen.

Rychlá a pohodlná regulace

Protože jsou skleněné panely určeny především k vytápění, předpokládá se, že budou začleněny do systému regulace celého topného systému, který zajistí požadovaný komfort a úsporný provoz celého topného systému. Přesto mohou nastat případy, kdy skleněné panely nelze připojit na nadřazenou regulaci – obvykle pokud je panel instalován až dodatečně a stavební práce v podobě úpravy elektroinstalace jsou nežádoucí, nebo dokonce nemožné. Proto má společnost FENIX v nabídce i upravenou variantu těchto panelů a to ve standardním i koupelnovém provedení – typ GR SET a GRT SET. Tyto panely mají navíc integrovaný bezdrátový přijímač a přívodní šňůra je opatřena vidlicí. Panel lze ihned po vybalení, zavěšení na stěnu a zapojení do zásuvky uvést do provozu, bez nutnosti asistence odborné instalační firmy.

Vše podstatné o skleněných GR panelech najdete na www.fenixgroup.cz.

ZDROJ: PR článek společnosti FENIX

Komentáře