První ročník mezinárodního festivalu o vytváření kvalitních městských prostor

První ročník mezinárodního festivalu o vytváření kvalitních městských prostor

Koncem května přivítá české hlavní město první ročník mezinárodního festivalu reSITE. Poprvé se spojí architekti, zástupci samosprávy, investoři i široká veřejnost, aby zahájili diskuzi nad budoucností městského plánování, a začali společně hledat řešení s důrazem na zlepšování kvality veřejného prostoru a života ve městech vůbec. Ústřední událostí festivalu, který se bude konat pod záštitou hlavního města Prahy a Velvyslanectví USA, bude mezinárodní odborná konference, zaměřená na výměnu zkušeností zahraničních i domácích hostů s rozvojem veřejných nábřeží. Hlavními organizátory festivalu jsou: reSITE, vysoká škola Architectural Institute in Prague [ARCHIP] a Nadace Partnerství.

Festival proběhne od 21. do 27. května 2012 v Praze. Jádrem programu je mezinárodní konference, která se bude konat od 24. do 25. května ve Veletržním paláci. Další akce pro veřejnost budou probíhat od 25. do 27. května ve zvláštním dočasném pavilonu na piazzettě Nové scény Národního divadla.

Podrobný program bude k dispozici na oficiálních stránkách festivalu www.resite.cz. „Věříme, že reSITE má všechny předpoklady k tomu, stát se jednou z nejvýznamnějších pražských událostí nejen roku 2012,“ říká David Gainer, kulturní atašé velvyslanectví Spojených států Amerických.

„reSITE si klade za cíl zahájit mezioborovou diskuzi, vyhledávat kreativní nápady, které povedou ke zlepšení života ve městech. Snažíme se ukázat, že jedině spoluprací všech zainteresovaných aktérů lze docílit vzniku kvalitních veřejných prostor v rámci rozsáhlých projektů rozvoje měst.  Je potřeba si uvědomit, že dobře navržené nábřeží má skutečnou ekonomickou, společenskou i ekologickou hodnotu.“ Říká Martin Joseph Barry, ředitel festivalu reSITE.

Spoluorganizátor festivalu a ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata k tomu dodává: „Velkou příležitostí pro oživení nábřeží ve městech je propojení s koncepcí protipovodňových opatření. Inspiraci pro spojení investic na ochranu proti povodním s úpravami veřejných prostranství podporujícími rekreaci, kulturu, sport i rozvoj služeb, můžeme najít v řadě evropských i amerických měst. Toto téma je velmi aktuální nejen v Praze, ale i v Olomouci, Brně a řadě dalších měst, která zažila velkou vodu.“

Nad těmito tématy se v rámci festivalu a konference reSITE sejde více než třicet osobností z celého světa. Mezinárodně uznávaní odborníci na městské plánování, ekonomii měst a architekturu z Norska, Francie, Německa, Dánska, USA a Nizozemí do Prahy přivezou své zkušenosti z oblasti mezioborových strategií pro tvorbu trvale udržitelných měst. Mezi významnými osobnostmi nebude chybět dánský urbanista Jan Gehl, který spolupracoval na koncepcích rozvoje s řadou měst v Evropě, Severní Americe, Austrálii, Japonsku, Singapuru i Saudské Arábii. Na festivalu také promluví Craig Dykers z  norské architektonické kanceláře Snohetta, který je kromě jiného zodpovědný za projekt renovace newyorského náměstí Times Square. Mezi dalšími řečníky budou např. Alexandros Washburn, vedoucí Odboru rozvoje města New York, nebo Michael RInk, asistent vedoucího Jorna Waltera z Úřadu pro rozvoj města a životního prostředí v Hamburku.

„Všechny skupiny, které se na vývoji města podílejí – oborníci, politici, investoři i široká veřejnost – sledují v zásadě stejný cíl – město příjemné pro život,“ doplňuje rektorka mezinárodní vysoké školy Architectural Institute in Prague, Regina Loukotová: „Důležité je, jak se v tomto úsilí spojit a nepřekážet si. Pohled zvenčí nám může pomoci najít pro Prahu ty správné dlouhodobé strategie a celkovou vizi.“

„Naše původní myšlenka uspořádat takovouto akci vzešla z poznání, že v současné době panuje něco jako status-quo v oblasti architektury a stavebnictví, a že to mnoha lidem není lhostejné. Současný český vzdělávací systém není příliš vstřícný k tolik potřebnému interdisciplinárnímu přístupu k řešení problémů, který je pro zdravý rozvoj měst nesmírně důležitý. Proces plánování je zde pořád spíše direktivní, postrádá transparentnost i efektivitu. Doufáme, že reSITE bude tou platformou pro získávání informací a zkušeností ze zemí, kde se těmto otázkám dlouhodobě a úspěšně věnují,“ doplňuje Martin Barry.

Organizátoři očekávají bohatou účast publika zejména z řad studentů, akademiků, profesionálů z oblasti politiky, byznysu i neziskového sektoru, ale i z řad nejširší veřejnosti. Výstava projektů z mezinárodní soutěže o zkvalitnění pražských nábřeží – Skanska Bridging Prague – bude instalována na několika místech a dokumentace z průběhu festivalu poslouží jako vodítko pro konání akce v budoucnosti.

Registrace na konferenci reSITE začíná 10. dubna, více informací na www.resite.cz