Průhled geometrickou sítí

Průhled geometrickou sítí

Ve dvoře mezi historickými budovami areálu ČVUT v Praze na Karlově náměstí vznikla nová společenská hala podle projektu architektonického studia Cuboid. Transparentní kvádr s prosklenými fasádami i střechou umožňuje průhledy na okolní barokní a novorenesanční stavby skrze geometrickou síť jakoby z obrazů Pieta Mondriana. Prostor pro odpočinek a setkávání studentů díky těmto estetickým prožitkům, ale i subtilní konstrukci rytmizované sloupy, mohutným lavicím a stropu směřujícím náš pohled k nebi, připomíná sakrální architekturu.


Nová prosklená hala vznikla na místě bývalých laboratoří, které byly vestavěné ve 30. letech 20. století do dvora obklopeného cennými historickými budovami. Tři křídla neorenesanční budovy od architekta Ignáce Ullmana navazují z jižní strany na barokní křídlo bývalého proboštství křížovníků. Navrhnout na takto definovaném prostoru dvoranu pro každodenní setkávání nebo menší společenské akce, a přitom zachovat pohled na kulturně, architektonicky a historicky hodnotné objekty a funkčně je s dvoranou i okolním dvorem propojit, nebylo snadné. Právě použití skleněných fasád a zastřešení vytvořilo příjemný společenský prostor a zachovalo původní architektonické hodnoty.

Obnovená vstupní hala
Výstavbě společenské haly předcházela obnova vstupních partií původní neorenesanční budovy na Karlově náměstí a její přímé propojení se vstupem do stanice metra. Po odstranění všech stavebních úprav ze 60. až 70. let minulého století bylo nutno nově zasklít portály do náměstí a obdobně vyřešit i nový portál směrem ke stanici metra. Samostatným objektem je vrátnice ze skla a betonu. Vrátnice, stejně jako vystavený parní stroj, dominují prostoru vstupní haly, ale neruší ho – spíše s ním svými tvary a materiály kontrastují a dotvářejí charakteristickou atmosféru technické vysoké školy. Celý prostor je nasvětlen přes zaklenutý strop odrazem měkkého nepřímého osvětlení, působícího dojmem denního světla.

Transparentní kvádr k setkávání studentů
Po dokončení vstupní haly začala výstavba nového objektu. Podle autorů bylo smyslem návrhu vytvořit centrální společenský prostor pro setkávání a odpočinek studentů a pedagogů strojní a elektrotechnické fakulty. Jde o druh prostoru, který areál ČVUT na Karlově náměstí i přes svoji rozsáhlost dosud postrádal.

Hala uprostřed dvora je navržena jako skleněný transparentní kvádr nesený subtilní ocelovou konstrukcí. Tvar kvádru, geometrická síť konstrukce, použité materiály jako ocel, sklo a beton kontrastují s historickou architekturou. Podobné pnutí vycházející z této duality tvarů a materiálů způsobuje průchod z neorenesanční vstupní haly spojovacím železobetonovým tunelem.

Promyšlené konstrukční řešení tvar kvádru rozhýbává. Dynamičnost je dána vložením některých dvojic sloupů uhýbajících stranou mezi další sloupy v pravidelném rytmu. Tak vznikají rozdílné roviny střechy se spádem na jejich průsečnici, díky němuž je dešťová voda odváděna jednoduše skrze sloupy.

Touto konstrukcí vznikla prosklená fasáda členěná ocelovými spoji oken, sloupy a nosníky připomínající geometrickou síť abstraktních obrazů nizozemského malíře Pieta Mondriana. Skrze ni je pak možné vnímat krásu okolních barokních a neorenesančních budov.

Lavice jako tělocvičné nářadí
Technicistní chladná ocel, sklo, beton a kámen doplňuje teplá přírodní barevnost smrkových lavic a stolů. Svými rozměry nábytek reaguje na monumentalitu jak vlastní haly, tak i okolních budov. Robustní lavice z masivu jsou především praktické. Podle architekta Aleše Pappa je výhodou vybavení interiéru trvanlivost a flexibilita: „Jednoduchý tvar a pevnost lavic a stolů má evokovat spíše tělocvičné nářadí než vyladěný nábytek. Hrubší vybavení je odolnější, může přirozeně stárnout, získat patinu a zachovat si kvalitu. Další výhodou je variabilita využití lavic. Konstruovali jsme je tak, aby se daly přisunout k sobě a v případě potřeby vytvořily pódium.“ Díky dlouhým lavicím, sloupům, střeše otevřené k nebi a také určité monumentalitě působí interiér haly sakrálním dojmem.

Přirozeným pokračováním interiéru haly je okolní dvůr se zatravněnou plochou a lavičkami, který nabízí studentům svá příjemná stinná zákoutí – zejména v letních měsících.

Společenská hala ČVUT v Praze
Místo stavby: Karlovo náměstí, Praha
Charakteristika: novostavba
Investor: České vysoké učení technické v Praze
Architektonické řešení: Aleš Papp, Magdalena Pappová, Milan Vít/Cuboid architekti, s. r. o.
Technické řešení fasády: Alena Jakešová, Roman Zahradnický/TPF, s. r. o.
Statika: Michal Čtvrtečka/Excon, a. s.
TZB: Daniel Rück/Rüpik, s. r. o.
Požárněbezpečnostní řešení: Miroslav Praxl/AMPeng, s. r. o.
Projekt: 2006–2007
Realizace: 2007–2008
Funkce: odpočinkový prostor
Generální dodavatel: Konstruktiva Konsit, a. s.
Subdodavatelé: ocelová konstrukce a fasády – Albet Metal, s. r. o.
Zastavěná plocha: 215 m2

Kateřina Kotalová
Foto: Radovan Boček

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.