Nové termíny seminářů Beton University
Galerie(1)

Nové termíny seminářů Beton University

Další tři semináře o betonu a betonových konstrukcí proběhnou v listopadu, a vy se na ně můžete přihlásit již nyní online na www.betonuniversity.cz. Na jaká témata se můžete těšit?

Betony pro moderní stavby a design

Seminář poskytuje souhrn informací o betonech, u kterých je vyžadován zejména kvalitní finální vzhled konstrukce a zároveň i funkčnost a odolnost v daném prostředí. Hlavním tématem je použití betonu jako materiálu pro vyjádření záměrů architekta či designéra (tvar, vzhled, barevnost, zpracování).

Součástí semináře jsou zajímavá řešení konstrukcí moderních staveb a betonových prvků, kde byl použit beton v exteriérovém a interiérovém designu. Seminář proběhne 2. listopadu v Plzni a 9. listopadu v Hradci Králové.

Beton – rizika vad a poruch

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednících prací. Dále je seminář zaměřen na možný postup při navrhování betonu s ohledem na požadovanou životnost betonové konstrukce. Seminář proběhne 30. listopadu v Brně.

Bližší informace zjistíte na stránkách projektu www.betonuniversity.cz.