Mezinárodní konference 16. Betonářské dny 2009

Mezinárodní konference 16. Betonářské dny 2009

Konference s mezinárodní účastí 16. Betonářské dny 2009 se uskuteční ve dnech 25. až 26. listopadu 2009 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové.

Betonářské dny přinesou opět bohatý program odborných přednášek, sekci posterů i oblíbené Betonářské kino. Mimo jiné nabídnou i bohatý společenský program, tradiční dva společenské večery, tematickou výstavu a také dostatek prostoru pro odborné diskuze a příjemné zázemí pro obchodní jednání i přátelská setkání.

Vysokou prestiž 16. Betonářských dní 2009 podporují také záštity několika ústředních orgánů a počet zahraničních účastníků. Česká betonářská společnost ČSSI jako pořadatel a ČBS Servis,
s. r. o., jako organizátor konference se budou snažit, aby se očekávaných 700 účastníků opět cítilo v Hradci Králové dobře.

Betonářské dny jsou tradičně výroční, průřezovou a bilanční konferenční akcí, která si klade v odborné rovině za cíl seznámit účastníky s nejvýznačnějšími betonovými konstrukcemi uplynulého roku v České republice i v zahraničí a s nejdůležitějšími novinkami v oblasti navrhování i provádění betonových konstrukcí. V programu bude opět několik přednášek význačných zahraničních odborníků, které budou věnovány zahraničním stavbám z betonu a aktuálním trendům současného betonového stavebnictví.

Více informací
www.cbsbeton.eu

Zdroj: Česká betonářská společnost ČSSI