Lafarge nejlepším výrobcem stavebních hmot za rok 2012

Lafarge nejlepším výrobcem stavebních hmot za rok 2012

Společnost Lafarge Cement, provozující cementárnu v Čížkovicích, zvítězila v soutěži o nejlepšího výrobce stavebních hmot v kategorii do 200 zaměstnanců. Ocenění bylo předáno zástupcům firmy na slavnostním setkání v Senátu PČR dne 10. 10. 2013 v rámci Dnů stavitelství a architektury.


Společnost Lafarge byla oceněna zejména za inovace a úzkou spolupráci se zákazníky, investice do technologií šetrných k životnímu prostředí a naplňování principu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To vše jsou atributy i nové strategie Building Better Cities, kterou skupina Lafarge celosvětově zavedla v letošním roce. Představuje ambici podílet se na výstavbě lepších obydlených oblastí a s tím související snažší dostupnost inženýrských sítí, služeb a lepší propojenost obydlených celků.

„Je třeba investovat do míst, kde žijeme, prostředí kolem nás, infrastruktury. Ve společnosti Lafarge jsme si toho vědomi a právě z toho důvodu věnujeme mnoho prostředků do vývoje našich produktů. Výše uvedená fakta kladou velkou výzvu na celý stavitelský průmysl, a my chceme jít v jeho čele. I proto jsme v posledních pěti letech inovovali více než 50% našich produktů, které vyrábíme v cementárně v Čížkovicích,“ říká Janusz Miluch, generální ředitel Lafarge Cement, a.s.

Jak se realizuje Building Better Cities v ČR?
Lafarge Česká republika průběžně inovuje své produkty podle požadavků zákazníků a stavebního trhu.
Stavební pojivo Multibat PLUS usnadňuje stavbu zděných konstrukcí nebo renovace, a tím přispívá k dostupnějšímu bydlení.

Lafarge ČR hraje významnou roli v propojování městských celků prostřednictvím dodávek hmot pro výrobu prvků ke stavbě silnic a chodníků.

Strategie krásnějších a zelenějších měst je v ČR naplňována prostřednictvím produkce odsiřovacího vápence pro uhelné elektrárny. Lafarge ČR také dodává cement pro stavbu protipovodňových zábran. V současné době probíhá výzkum cementu, při jehož výrobě vzniká méně CO2. A v neposlední řadě se Lafarge v ČR podílí na organizaci tematických soutěží pro studenty, letošní ročník byl zaměřen na betonové domy a drobnou betonovou městskou architekturu.

Prioritou je kvalita
„Naplnění strategie Building Better Cities umožní snížit vliv zvyšování počtu obyvatel na ekosystém planety. V souvislosti s tím nás inspiruje k vývoji kvalitnějších a efektivnějších materiálů, ze kterých bude mít prospěch každý občan libovolného města na planetě Zemi,“ říká Janusz Miluch a dodává: „Jedním ze zásadních prvků celé strategie je udržení a zvyšování kvality stavebních hmot. Ta by měla být hlavním požadavkem stavebníků po celém světě.“

Kvalita stavebních hmot je tématem i v České republice: „V současné době panuje na stavebním trhu velký tlak na cenu ve všech článcích řetězce. My jsme přesvědčení, že požadavek na zvyšování kvality nemusí vycházet pouze od konečných zákazníků, ale i od nás. Naše pozice na začátku stavebního řetězce je pro tuto aktivitu ideální,“ říká Janusz Miluch.

–>–>