Konference FM Camp 2022 se zaměřuje na energetickou efektivitu a facility management

Případové studie a inovace v oblasti Facility, Property a Energy managmentu, se zaměřením na energetickou efektivnost budou hlavním tématem dvojdenní mezinárodní odborné konference FM Camp 2022.

Konfenci ve dnech 8. a 9. 9. 2022 v Popradě uspořádá přední softwarová společnost CHASTIA s.r.o.

Přednášky zajímavých hostů se po dobu dvou dnů budou věnovat těmto tematickým okruhům:

  • případové studie a zajímavé projekty v FM, PM a EM,
  • využití IT technologií v FM, PM a EM, IoT,
  • smart řešení a energetický management se zaměřením na energetickou efektivnost informačních technologií

Energetická efektivnost je dnes pro mnohé společnosti téma č. 1. Trh je v rámci nákupu energií nestabilní. Skokový meziroční nárůst cen energií byl tak obrovský, že velké množství firem neví na takovouto změnu zareagovat v dostatečně rychlém čase. Odhady na růst cen, například plynu v budoucím roku o 60 %, vyvolávají u odběratelů paniku.

Chovat se energeticky efektivně je proto pro firmy nejenom otázka ekologická, ale především ekonomická. Pomoci jim při tom mohou i moderní technologie, které společnostem pomáhají řadit a analyzovat data z provozu budov.

To, co se v minulosti bralo jako něco nadstandardní (analýza spotřeb či inteligentní řízení objektu pomocí IoT), v současnosti pomáhá objektům v jejich provozu, a tedy napomáhá i snížení dopadu z nárůstu cen.

Zdroj: CHASTIA

Konference si klade za cíl přispět ke kvalitnějšímu vzdělávání odborné veřejnosti na českém a slovenském trhu. Zároveň je příležitostí k vzájemnému setkání partnerů, dodavatelů i klientů.

FM Camp 2022 se bude konat v luxusních prostorách rekreačně-sportovního komplexu AquaCity Poprad na úpatí Vysokých Tater. Odborný program bude doplňovat společenský večer a večerní party v prostorách bazénu Blue Sapphire AquaCity Poprad.

Společnost CHASTIA konferencí FM Camp 2022 navazuje na předcházející úspěšné konference organizované od roku 2013, FM Camp a Energy Camp, které se řadí mezi největší odborné konference v oblasti FM a EM v České a Slovenské republice.

Každoročně se na nich účastní víc jako 300 účastníků z řad vyššího a středního managementu společností působících v daných oblastech, poskytovatelé služeb, tak jako koncoví klienti.

photo 000172
Zdroj: CHASTIA

Na konferenci se registruje už nyní na stránkách www.fmcamp.cz

Zdroj: CHASTIA CZ s.r.o