Kamenná vlna pomáhá lidem i přírodě

Kamenná vlna pomáhá lidem i přírodě

Každý den se přestěhují do měst statisíce lidí. Podle odhadů bude v roce 2030 na světě kolem 40 velkoměst s více než 10 miliony obyvatel. Budovy spotřebují 40 % energie na celém světě. Více než 30 % Evropanů spí v hlučném prostředí. Pokud se nepřijmou potřebná opatření, vzroste spotřeba energie do roku 2050 o 50 %. Společnost ROCKWOOL si naléhavost řešení problémů spojených s komfortním, bezpečným a úsporným bydlením uvědomuje a přijímá výzvu k udržitelnému rozvoji.

Základem je síla přírodního kamene, ze kterého ROCKWOOL vyrábí inovativní produkty pro moderní a úsporné bydlení. Izolace z kamenné vlny šetří spotřebu energií v rodinných domech, bytech i v průmyslových halách, chrání budovy před šířením požáru a obyvatele či zaměstnance před nepříjemným hlukem. Správně provedené izolace fasády, střechy, příčky, podlahy nebo technického zařízení výrazně prodlužují životnost budov a významně přispívají ke snížení jejich energetické náročnosti.

Akustický komfort a prevence před hlukem

Odhaduje se, že asi 120 miliónů osob na světě trpí problémy spojenými s celkovou nebo částečnou ztrátou sluchu. Hluk zvyšuje stres, negativně působí na koncentraci, produktivitu a rovněž na celkový zdravotní stav.

Izolace z kamenné vlny chrání jak vnitřní prostředí před hlukem, který přichází z venku, např. z automobilové dopravy, tak venkovní prostor, který vzniká uvnitř objektu, např. hlučná průmyslová výroba.

Výrobky ROCKWOOL zásadním způsobem omezují přenos hluku a podstatně zlepšují akustické vlastnosti celé stavby. Kamenná vlna má otevřenou vláknitou strukturu, a proto je k pohlcování a regulování hluku ideálním stavebním materiálem.

Dlouhodobá stálost a ochrana životního prostředí

Izolace z kamenné vlny je dlouhodobě stálá a nemění svou izolační funkci. Zachovává své vlastnosti po celou dobu životnosti. Má větší hustotu, nesesedá a nedeformuje se.  Díky tomu je tvarově stálá, pružná a zachovává svoji tloušťku. Výroba produktů z kamenné vlny je šetrná k životnímu prostředí. Přírodní cyklus Země vyprodukuje 38 000krát více kamene, než skupina ROCKWOOL spotřebuje při roční výrobě kamenné vlny.

www.rockwool.cz