JAGA večer 2010

JAGA večer 2010

Vydavatelství Jaga Media pozvalo své příznivce do divadla Palace na tradiční JAGA večer, který je vždy příjemným setkáním s obchodními partnery, autory a přáteli. Je nejen příležitostí k neformálnímu setkání lidí působících v oblasti architektury a stavebnictví, ale i poděkováním všem spolupracovníkům a autorům, bez nichž by nebylo možné jednotlivé publikace a časopisy vydat.

Přes kalamitní sněhovou situaci přišlo na JAGA večer více než 200 pozvaných hostí. Oficiální část večera moderoval Matej Šišolák, vedoucí redakcí Jaga Media, který svým vtipným průvodním slovem konkuroval předním moderátorským hvězdám. Ředitel vydavatelství Vladimír Brutovský v krátkém proslovu zhodnotil uplynulý krizový rok a poděkoval všem za spolupráci.

Po oficiální části následovalo divadelní představení Vše o mužích z dílny současného chorvatského dramatika Mira Gavrana, tragikomedie o tom, jak muži vidí sami sebe, v níž hlavní role ztvárnili Filip Blažek, Michal Slaný a Maroš Kramár.

JAGA večer následně pokračoval neformální částí a v příjemné atmosféře dozníval do pozdní zasněžené noci.

Katarína Gregová
marketing
–>–>