FM Fórum ke Konferenci ve školství

FM Fórum ke Konferenci ve školství

Dne 23. června 2011 se v Hotelu Olympik (Praha) uskutečnilo první diskusní fórum, které si jako své zahajovací téma zvolilo „Konferenci ve školství“. Diskusní fórum bylo volným navázáním na loňskou konferenci, která se koná jedenkrát za dva roky.

Touto akcí bylo zahájeno pravidelné setkávání odborníků na předem dané téma, kde bude účastníkům fóra umožněno u „kulatého stolu“ diskutovat o svých zkušenostech z praxe a nebo vznést náměty, které by se mohly v praxi realizovat či navrhnout sjednocení postupu, jak v budoucnu vystupovat např. vůči naší legislativě a posílit tak pozici oboru Facility management. Další témata diskusního fóra si sami můžete vybrat na http://fmforum.cz/nova-temata.html.

První diskusní fórum moderoval Ing. Ondřej Štrup, FM Institute s.r.o.  Jako řečníci vystoupili Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc., rektorka Moravské vysoké školy Olomouc, Ing. Renata Zdařilová, odborný asistent Fakulty stavební VŠB – TUO a Ing. Daniel Macek, Ph. D. z Fakulty stavební, ČVUT v Praze.

Ke kulatému stolu bylo přizváno více řečníků, ale vlivem stávky odborů, která byla vyhlášena na 16. června 2011 bylo nutné prvotně plánované diskusní fórum ke Konferenci ve školství přeložit na náhradní termín dne 23. června 2011, a v této krátké době si bohužel všichni řečníci nestihli přeorganizovat svůj program a fóra se zúčastnit.

Mezi účastníky fóra byli přítomni kromě zástupců akademické půdy i zástupci externích poskytovatelů FM služeb, interní poskytovatelé FM služeb a poskytovatelů komplexní softwarové aplikace CAFM.

Pořadatelem byly dopředu vybrány hlavní témata diskuse, a to: Výuka Facility managementu v rámci studijního oboru a Implementace FM podpory v provozu škol.

Všichni účastníci fóra se ale shodli na dalších tématech, která vyplynula přímo na místě z volné diskuse. Asi hlavním tématem pak bylo sjednocení výuky na školách a nedostatečné zastoupení učebních oboru v českém systému školství. Dále se účastnici shodli na významu bakalářského a magisterského vzdělání, resp. jak ony jako potencionální zaměstnanci a ti, kteří vedou výuku studentu, vnímají jejich pracovní zařazení po dosažení vzdělání.

Dalším podnětem bylo vyslání zástupců IFMA CZ na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby vznesli žádost o podporu oboru Facility managementu v rámci českého školství.

Více informací o FM Fóru naleznete na webových stránkách
www.fmforum.cz.