Dánský výrobce střešních oken Velux otevíra nový závod na Slovensku

Dánský výrobce střešních oken Velux otevíra nový závod na Slovensku

Společnost VELUX A/S dnes oficiálně otevřela nový závod blízko obce Partizánske na Slovensku. Nový závod společnosti VELUX - Partizanske Building Components (PBC-SK), se bude specializovat na výrobu bezúdržbových plastových střešních oken s dřevěným jádrem a střešních světlíků VELUX. Závod je první významnou zahraniční investicí v oblasti Partizánskeho a očekává se, že do konce roku 2010 zajistí práci pro přibližně 200 zaměstnanců.


S výrobou střešních oken vysoké kvality má společnost VELUX A/S více než 65-tiletou zkušenost. „Víme, že Slovensko se v mnoha oblastech výroby může opřít o dlouholetou tradici a kvalifikovanou pracovní sílu, a proto jsme rádi, že můžeme nabídnout zaměstnání vzdělaným odborníkům žijícím právě v tomto regionu. Společnost VELUX tradičně nabízí vytvořená pracovní místa lidem  žijícím v nejbližším okolí. Ze všech sil se snažíme připravovat svým zaměstnancům kvalitní pracovní prostředí s optimálními možnostmi pro postupné zvyšování kvalifikace. Zaměstnancům nabízíme široké možnosti v dalším osobním rozvoji, poskytujeme jim  celou řadu školicích programů a dalších benefitů,“ uvedl Jorgen Laursen, generální ředitel PBC-SK, s.r.o.

Slovensko bylo pro nový závod vybráno s cílem podpořit růst trhu, ke kterému by podle očekávání společnosti VELUX mělo dojít v nadcházejících letech v oblasti střední a východní Evropy.

V roce 2009 má společnost PBC-SK v plánu zaměstnat přibližně 100 lidí, v následujícím roce se má tento počet zvýšit přibližně na 200 zaměstnanců. Provoz závodu je založen na moderních metodách organizace, pokrokových technologických procesech a na koncepci „štíhlé výroby“ (LEAN).

Vzhledem k využití nejnovějších systémů práce a řízení budou požadovány následující certifikáty: ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Závod splňuje všechny nezbytné zákonné limity pro emise a odpovídá vysokým ekologickým požadavkům kladeným na tento typ výroby.

Stavba závodu byla oficiálně započata 13. března 2008 za účasti Jana Podmanického, starosty obce Partizánske.

Zdroj: VELUX, Česká republika, s. r. o.