Soutěž POROTHERM DŮM 2009

Soutěž POROTHERM DŮM 2009

Letos je už po jedenácté vyhlášena soutěž pro architekty a projektanty, v níž mohou předložit porotě své projekty. Zadané téma je Rodinný dům budoucnosti. Pátý rok se také mohou představit porotě a širší veřejnosti realizované stavby rodinných domů, z nichž porota vybere ty nejlepší. Vydavatelství JAGA Media je mediálním partnerem soutěže.


Jak si zadavatelé soutěže představují, že má rodinný dům budoucnosti vypadat? Bude kladen důraz na high-tech vybavení? „Nechtěli jsme dát další omezující podmínky, abychom využili zadání jako motivaci pro představení celé palety řešení rodinných domů. S napětím očekáváme, na co bude kladen důraz. Architektonické řešení, nízké provozní náklady, dispozice, inteligentní dům…,“ řekl k zadání soutěže Roman Busta, ředitel marketingu a obchodu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl.

Přísně anonymně posuzované projekty Rodinného domu budoucnosti tak musejí respektovat současné a především budoucí, dnes předvídatelné energetické, ekonomické i ekologické aspekty, zároveň přinášet vysokou architektonickou úroveň, materiálovou i technickou vyspělost, a přitom musejí být cenově přijatelné jak z hlediska výstavby, tak užívání.

Podmínkou soutěže je v návrhu maximálně využít cihlový systém POROTHERM včetně malt, omítek a ostatních výrobků společnosti Wienerberger. Tento aspekt by měl být zohledněn i v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení přihlášeného návrhu. Pokud by si projektant nebyl jist, jaké možnosti využití zmíněných materiálů jsou dostupné, může si vyžádat příručku podkladů pro navrhování, kterou pro tento účel společnost Wienerberger vydala.

Soutěž zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu, partnery jsou i Česká komora architektů a ČKAIT a Státní fond rozvoje bydlení.Vítězný návrh v loňské soutěži POROTHERM DŮM 2008 od Zdeňka Barana

Průprava pro praxi
V kategorii Nejlepší realizované stavby jsou podmínky využití materiálu o něco mírnější – stavba musí být realizována převážně z cihlového systému ­POROTHERM. Přihlášené mohou být stavby z období posledních tří let. Na rozdíl od anonymní soutěže projektů je toto jednokolové klání jmenovité, anonymitu v tomto případě není možné zaručit. Stavbu je totiž nutné dokumentovat celou řadou fotografické dokumentace včetně jejího průběhu.

Soutěž POROTHERM DŮM nabývá na popularitě, proto se vloni rozrostla ještě o speciální soutěž POROTHERM DŮM STUDENT, určenou pouze pro studenty. „Na rozdíl od předchozího ročníku se letos soutěže zúčastní i fakulty z Brna a Liberce,“ pochvaluje si čím dál větší ohlas u stavebních fakult ředitel marketingu a obchodu Roman Busta. Soutěž má za cíl motivovat studenty nejen ke zkoumání možností využití stavebních materiálů POROTHERM, ale také směřuje do praxe, kde obvykle bývá při návrhu hned několik omezení či limitů.

V loňském roce byl tématem projektů v soutěži POROTHERM DŮM vícegenerační rodinný dům, za nějž hlavní cenu získal ­architekt Zdeněk Baran a cenu společnosti Wienerberger získali architekti Kamil ­Štajgl, Radovan Vacík, Tomáš Lindovský a Martin Stára. Ministerstvo pro místní rozvoj ocenilo návrh Radima ­Kounka a cenu Státního fondu rozvoje bydlení získal Alexandr Kroha. Ceny za nejlepší realizovanou stavbu získali architektonický atelier 6 Martina Spilky za rodinný dům v Praze sever a Ladislav Lábus a Marek Nábělek za dům v Nespekách. Cenu vydavatelství JAGA Media si odnesli ­Martina Buřičová a Štěpán Kubíček za dům v CHKO Třeboňsko.

Soutěžní návrhy na téma Rodinný dům budoucnosti lze zasílat do 27. července 2009, dokumentaci soutěžních staveb do kategorie Nejlepší realizované stavby do 17. srpna 2009.

Soutěžní podmínky si mohou zájemci stáhnout na webových stránkách společnosti www.wienerberger.cz nebo na stránkách sekretariátu soutěže www.komunikace-profit.cz.

(red)

RubrikySoutěže