Olověný Dušan 2021: Známe vítěze studentské soutěže FA ČVUT

Zdroj: FA ČVUT

Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT v Praze uspořádal již 28. ročník soutěže Olověný Dušan o nejlepší architektonické a designérské projekty na fakultě.

Téma letošního ročníku – bez hranic – vycházelo z přesunu soutěže do online prostředí a z toho plynoucí příležitosti oslovit porotce a porotkyně ze zahraničí. Vyhlášení výsledků, kterému předcházely přednášky jednotlivých členů mezinárodní poroty, proběhlo 4. března 2021 v Centru architektury a městského plánování v Praze.

Cílem soutěže je zprostředkovat kritický pohled na fakultní výuku. Odborná nezávislá porota ocenila nejlepší projekty a ateliéry v kategoriích architektura, zahrnující studijní obory Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Soutěže se automaticky účastnil každý student fakulty, který odevzdal semestrální ateliérový projekt.

Spolek pozměnil koncept vyhlášení výsledků a upustil od elitního pojetí soutěže soustředěné na formální galavečer, aby mohla vzniknout větší provázanost mezi porotou a studenty. Olověný Dušan se tak stal akcí spíše přátelskou, poskytující prostor pro sdílení praktických zkušeností poroty prostřednictvím dne plného přednášek před slavnostním vyhlášením vítězů.

„Doufali jsme, že nám situace umožní uspořádat tento přednáškový den ve fyzické podobě a na fakultní půdě, avšak covidová doba naší myšlence nepřála,“ říká pořadatelka soutěže a zároveň náčelnice spolku Emma Wald. „Přesun soutěže do online prostředí jsme pojali jako výzvu a příležitost pozvat do poroty architekty a designéry ze zahraničí, kteří tak nejsou limitovaní tím, že by se museli dostavit osobně do Prahy,“ dodává Emma Wald. Letošní Olověný Dušan byl online, byl bez hranic.

Zázemí pro pořádání závěrečného vyhlášení výsledků poskytlo stejně jako v roce 2019 Centrum architektury a městského plánování (CAMP) pražského Institutu plánování a rozvoje, odkud byla akce živě streamována.

Výsledky soutěžní kategorie Architektura

Do poroty pro kategorii Architektura přijali pozvání Filipa Dias (stu.dere / Portugalsko), Benjamin Iborra (Mesura / Španělsko), Rozálie Kašparová (IPR Praha), Marek Obtulovič, (ODDO architects / Vietnam) a Andrej Olah (Grau Architects / Slovensko).

Porota do užšího výběru nominovala dokonce dva krajinářsky zaměřené ateliéry – ateliér Sitta–Chmelová a ateliér Salzmann–Bečvářová, cenu Olověného Dušana z této dvojice získal ateliér Salzmann-Bečvářová, který na škole působí teprve druhým rokem.

b92c962 trpkos jan pohled na mt
Vítězem kategorie Architektura  se stal Jan Trpkoš s projektem: Troj.(o)ko.lí Krajina památná. Stará Plaská cesta | Zdroj: FA ČVUT

Z desítky nominovaných individuálních projektů si sošku odnesl Jan Trpkoš se svým projektem troj.(o)ko.lí Krajina památná Stará Plaská cesta. Propojuje v něm významná místa v krajině pomocí nových, zaniklých nebo stávajících struktur a hledá dialog mezi duchovní a zemědělskou krajinou.

Výsledky soutěžní kategorie Design

V porotě pro kategorii design zasedli Simon Busse (Německo), Iza Rutkowska (Polsko) a dvojice Adam Tureček a Kristina Ambrozová (AAKK Forever). Společně nominovali dva ateliéry ateliér Streit–Polák a ateliér Fišer–Nezpěváková, z nichž vítězem se stal ateliér Fišer–Nezpěváková, který se tento semestr věnoval návrhu objektů tvořených technologií 3D tisku betonu a návrhu sedacího nábytku pro soutěž Andreu World International Design Contest 2020.

Od partnerů ASB

 

Tadeáš Cianciala zvítězil v kategorii design s individuálním projektem: Rope_ky | Zdroj: FA ČVUT

Jako vítězný individuální projekt v kategorii design porota vybrala Rope_ky – boty z jednoho kusu lana, jejichž autorem je student Tadeáš Cienciala. „Jsou to boty, které si budete schopni sami vyrobit sobě na míru,“ uvádí Tadeáš Cienciala. Rope_ky mají odlehčenou podrážku elegantně napojenou ve čtyřech bodech. Jsou kompaktní a ohebné, u paty autor zvětšil styčnou plochu a pro palce je prostor díky koncům lana v okách.

Všechny nominace najdete v naší Galerii v sekci Soutěže nebo na webových stránkách soutěže, kde jsou umístěny záznamy všech přednášek i podrobnosti k vítězným projektům.

Záznam vyhlášení výsledků Olověného Dušana 2021 je k dispozici zde.

TEXT: red
ZDROJ: FA ČVUT