Rekonstrukce vily Tugendhat patří mezi nejlepší na světě, shodli se odborníci

Vila Tugendhat

Nejlepší rekonstrukce moderních architektonických děl z celého světa za posledních 12 let vyhlašovala ve středu 1. září mezinárodní organizace Docomomo International. Mezi jinými zaznělo i jméno vily Tugendhat, jejíž opravu realizovanou v letech 2010–2012 porota označila za „mimořádně provedenou“ a ocenila v kategorii Open House.

Odborná porota vybírala z celkem 84 kandidátů. Vila Tugendhat zvítězila spolu s pařížským bytem a ateliérem Le Corbusiera v kategorii Open House neboli stavby nyní otevřené veřejnosti.

„Cena Docomomo Rehabilitation Award byla letos ve více než 30leté historii organizace udílena poprvé. Již samotnou nominaci mezi 84 nevýznamnějších světových rekonstrukcí a revitalizací jsem považovala za velkou čest. O to více je potěšující čelní umístění v tak obrovské světové konkurenci,“ podotkla ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá.

Cílem Docomomo Rehabilitation Award, vyhlášené u příležitosti 16. mezinárodní Docomomo konference Tokyo Japan 2020+1, je poukázat na příklady dobré praxe za uplynulých dvanáct let, kdy se podařilo moderní památky revitalizovat a přizpůsobit současným standardům, a přinést tak inspiraci pro další vlastníky nebo správce i posílit význam tohoto kulturního dědictví u široké veřejnosti.

Návrat do původního stavu

Rekonstrukce vily Tugendhat probíhala v letech 2010–2012. Její trvání bylo dvakrát delší než kdysi samotná stavba vily. Důsledná restaurátorská rehabilitace objektu zahrnovala opravu budovy, veškerých interiérů a zahrady. Vila Tugendhat se tak vrátila k originálnímu stavu z let 1930–1938, tedy z období, kdy zde žila rodina Tugendhatových.

Cílem restaurátorů byla úplná rehabilitace stavby, co nejcitlivější a nejpřesnější obnova všech původních povrchů a jednotlivých prvků. S tím korespondoval způsob doplnění chybějících součástí jako např. zařizovacích předmětů, jako jsou umyvadla, kliky apod., a vestavěného i volného nábytku. Památková obnova se týkala nejen stavebních konstrukcí, ale také inženýrských sítí, technického vybavení a zahrady.

Docomomo prostřednictvím svých specialistů rekonstrukci vily Tugendhat bedlivě sledovalo. Radou města Brna byl jmenován THICOM – Tugendhat House International Committee, mezinárodní poradní sbor pro odborný dohled na provádění obnovy vily, jehož členové byli experti z řady zemí zároveň spjatí právě s Docomomo.

Město propojí tři vily

Od dokončení rekonstrukce je vila Tugendhat, od začátku 3. tisíciletí zapsaná na seznam UNESCO, jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v Brně.

„Muzeum města Brna i nadále o vilu denně pečuje a udržuje ji v co nejlepší stavu, letos nás mimo jiné čekají opravy omítek a také řešení statického zabezpečení. Pro rok 2022 máme plán na zvýšení kapacity prohlídek a také na větší propojení zahrad vil Tugendhat, Löw-Beer a po dokončení její obnovy také Arnoldovy vily, tak aby vznikl fungující veřejný prostor. Dále budeme pokračovat i v tom, čím jsme si ocenění mimo rekonstrukci zasloužili – ‚OPEN HOUSE – open to public‘ a vila bude i živým kulturním místem,“ dodal ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Docomomo International (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) je mezinárodní nezisková organizace. V reakci na řadu zničených nebo necitlivě upravených děl moderní architektury ji v roce 1988 založili nizozemští architekti Hubert-Jan Henket and Wessel de Jonge. Docomomo se nejen staví do role „hlídacího psa“ moderní architektury, ale funguje také jako platforma pro výměnu zkušeností a poznatků spojených s konzervátorskými technologiemi, historií a vzděláním.
red