První městský holubník na Vítkově pomůže s přemnoženým ptactvem

munkova 9102
Zdroj: Umění pro město

Oznámit autorům, že navrhli nejlepší holubník, mohli by se někteří urazit. V případě prvního městského holubníku v parku na Vítkově se však jednalo přímo o zadání. Otevřená výzva o netradiční mobiliář zná své vítěze.

Iniciativa vznikla v rámci programu Galerie hlavního města Prahy Umění pro město ve spolupráci s městskou částí Praha 3. V otevřené výzvě na umělecké ztvárnění městského holubníku v parku Vítkov zvítězil návrh Karolíny Munkové a Paulíny Závacké.

Regulace holubí populace ve městě je problém, který řeší každé velké evropské město, Prahu nevyjímaje. Často se přistupuje k neetickému odchytávání holubů a jejich následnému plynování. Vedení městské části Praha 3 od tohoto řešení ustoupilo, ale problém přemnožené holubí populace nemizí.

Snímek obrazovky 2021 07 21 v 12.52.33
Vítězný návrh městského holubníku | Zdroj: Umění pro město

Nejlepší alternativou konvenční regulace populace se zdá zřizování městských holubníků, které fungují ve městech po celém světě, v hojném počtu pak například v Německu. V některých případech se nejedná pouze o dřevěnou konstrukci, ale o sofistikovaná umělecká a architektonická díla. Právě touto cestou se vydali i v Praze a počátkem května vyhlásili otevřenou výzvu.

Komise ve složení Ing. arch. Kateřina Vídenová, MgA. Pavel Karous Ph.D., Mgr. Lukáš Viktora, Jan Bartko za MČ Praha 3 a Marie Foltýnová Ph.D. za Galerii hlavního města Prahy nakonec kromě prvního místa ocenila i návrhy Tomáše Hoffmana a Filipa Zemana (2. místo), Barbory Žentelové a Jakuba Marka (3. místo). Zvláštní ocenění komise putovalo k návrhům Sára Gottsteinové, Natálie Sýkorové a Matyáše Zemana a do Studia Gojo (Jan Vagaday, Nicolas Prokop, Vojtěch Chmelař)

red