Ocenění pro Jamese Carpentera za práci s denním světlem
Galerie(2)

Ocenění pro Jamese Carpentera za práci s denním světlem

Světově uznávaný architekt James Carpenter si tento týden v Kodani převzal cenu The Daylight and Building Component Award 2010 za nejlepší práci se stavebními prvky přivádějícími denní světlo do budov. Ocenění každoročně uděluje mezinárodní nadace VILLUM and VELUX FOUNDATION.

Letošním laureátem ceny Daylight and Building Component Award se stal americký architekt a umělec James Carpenter, známý svou inovativní prací se světlem. Spolu s oceněním převzal i finanční prémii 100 000 Euro. Ocenění je odměnou za Carpenterovu celoživotní výtvarnou snahu o zdůraznění městského prostředí přirozeným světlem a dalšími přírodními fenomény.

Sám James Carpenter, architekt, sochař a výtvarník přirozeného osvětlení působící v New Yorku, vysvětluje principy své práce se světlem takto: „Věřím, že na přirozené světlo lze pohlížet dvěma způsoby. Ten první je tradičnější a architektura podle něj spoléhá na to, že denní světlo odhalí její formy. Mohli bychom tedy tvrdit, že světlo je ve službách architektury – používá se k jejímu zdůraznění. Druhý názor vychází z představy, že denní světlo je v zásadě informací o okolním prostředí a architektura může napomáhat v odhalování hlubších a komplexnějších kvalit přirozeného osvětlení. Architektura existuje proto, aby odhalila sílu světla. Osobně se hlásím k druhému názoru.“

„James Carpenter je jedním z mála, kdo zřetelně usilují o propojení mezi měřitelným a neměřitelným, přírodou a architekturou,“ uvedl Bjarne Thomsen, předseda výboru pro udílení ceny. „Jeho práce takto slouží jako inspirace pro mnoho těch, kteří do umění a vědy přirozeného osvětlení v architektuře vnášejí nový směr, nový obsah a jasné technologické know-how.“

Kdo je James Carpenter
Devětapadesátiletý James Carpenter vždy usiloval o skloubení umění a architektury. Své vzdělání získal na Rhode Island School of Design v oboru sochařství. Poté se deset let věnoval vývoji nových skleněných materiálů, které by přenášely a řídily světlo v architektuře, a od roku 1979 navrhuje samostatně budovy. V současnosti stojí v čele studia James Carpenter Design Associates (JCDA) v New Yorku. Pracuje především v městském prostředí, do nějž svými projekty vnáší přírodní prvky. Světlo pronikající, odrážené a lomící se je pro jeho architektonickou práci prvotní inspirací.

Mezi novější projekty, na nichž se podílelo studio JCDA, patří 7 World Trade Center, první budova, jež bude znovu vystavěna na tomto místě po 11. září 2001, návrh nové budovy nádraží Penn Station na středním Manhattanu, v současné době pak přestavba Izraelského muzea v Jeruzalémě a přestupní stanici metra Fulton Street Transit Center v New Yorku.

Carpenterovu inspiraci světlem prokazuje například jeho návrh světelné stěny 7 WTC, šedesátipatrového křišťálového hranolu zachycujícího denní světlo odrážené řekami Hudson a East River a navracejícího je do úzkých ulic, které budovu obklopují.

James Carpenter je nositelem titulu MacArthur Fellow ve Spojených státech, Royal Designer for Industry ve Spojeném království a laureátem mnoha dalších ocenění. Vyučoval na celé řadě věhlasných světových univerzit, včetně MIT (Massachussettského technického institutu), Columbia, Berkeley, University of Pennsylvania, Rhode Island School of Design a londýnské Royal College of Art.

O ceně Daylight and Building Component Award 2010

Cena Daylight and Building Component Award je každoročně udělována jedinci nebo skupině, kteří svou uměleckou, vědeckou nebo praktickou činností výrazně přispěli k pochopení hodnoty a významu přirozeného světla. Cena je udílena od roku 1980 a jejími předchozími nositeli jsou například architekti Jørn Utzon, Henning Larsen a solární vědec Richard Perez. Peněžní prémie 100 000 Euro patří k největším, jež jsou po celém světě udělovány architektům, vědcům či umělcům, a každoročně putuje ke kandidátovi, který se výrazně zasloužil v jedné z těchto kategorií:

1. Design přirozeného osvětlení
2. Příspěvek k nauce o přirozeném světle
3. Příspěvek k povědomí nebo zájmu o využití přirozeného osvětlení
4. Příspěvek k povědomí o významu, hodnotě a praktickém využití průmyslových stavebních komponentů v běžném životě

Cenu udělují VILLUM FOUNDATION a VELUX FOUNDATION, dvě neziskové nadace založené v roce 1971 stavitelem a vynálezcem Villum Kannem Rasmussenem. Ten vyvinul moderní střešní okno, jež se otevřelo novému světu architektonických možností s využitím přirozeného světla a čerstvého vzduchu. Na základě svého vynálezu založil společnost VELUX.

Výbor pro udílení ceny je složen z mezinárodního panelu šesti architektů a stavebních projektantů se silnými akademickými vazbami a rozsáhlými praktickými zkušenostmi. Jeho předsedou je bývalý prezident společnosti VELUX Bjarne Thomsen.

Zdroj: VELUX