Domy jsou pojaty jako jednoduché hmoty vystupující z moře zeleně.

Anketa: Vliv koronaviru na trh s nemovitostmi

Na přelomu roku se v Číně objevil nový druh koronaviru, který přerostl v prvních měsících roku 2020 ve světovou pandemii ohrožující zejména starší a chronicky nemocné lidi. Začátkem března byly zaznamenány první případy onemocnění v Česku a v polovině března byl vyhlášen nouzový stav, byly uzavřeny školy, restaurace a většina obchodů.

Aby se zabránilo nekontrolovanému šíření, prakticky se zastavil ekonomický chod země. Jaký vliv bude mít předpokládaný tvrdý hospodářský dopad těchto epidemiologických opatření na ceny nemovitostí? Zvýší se dostupnost bydlení, nebo půjde jen o krátkodobý pokles poptávky, který nebude výrazněji tlačit ceny bytů dolů?

Otázka

Jaké trendy očekáváte ve vývoji cen nemovitostí v ČR v důsledku koronaviru a očekávaného hospodářského zpomalení?

 

Martin Hubinger majitel realitní skupiny Realism

Martin Hubinger
majitel realitní skupiny Realism

Dokud se budou lidé bát, bude trh stagnovat.

Hospodářské zpomalení je společně s morovou ranou ten největší sen a touha všech škarohlídů. To zejména takových, kteří sami nejsou samostatně ekonomicky aktivní. Nechápu tuto posedlost krizí a její toužebné vyhlížení za každým rohem.

Jakoby to byla vítaná výmluva pro vlastní pasivitu, hloupé řeči a negativní hodnocení celého světa. Je jasné, že jednoho dne se cyklus dočasně obrátí a přijde korekce, to je nevyhnutelné. Stejně tak je jasné, že světové rozšíření nové nemoci je téma, které je nutné pochopit, do možné míry řešit, ale naučit se s ním především žít.

Jsem však přesvědčen, že co se týká ekonomiky a podnikání, tak to nejhorší nepřijde kvůli nemoci samotné, ale kvůli tomu, jak jsou z ní lidé díky médiím a politikům vyplašení, a jaká opatření přijímá vláda plná lidí odtržených od reality.

Tím pádem si ale netroufnu odhadnout trend ve vývoji cen nemovitostí, protože sentiment ve společnosti a opatření vlády nejsou vedeny analytickými mozky ani nutností, ale negativní touhou a libováním si v tragédii a dramatických gestech. Můj nejlepší odhad tedy je, že dokud se budou lidé bát, bude trh stagnovat.

Ceny dolů půjdou lokálně, dočasně a minimálně. Potom se vrátíme do běžných kolejí a zjistíme, že jsme nejen promrhali několik let života a spoustu energie, ale především že jsme hloupě panikařili a jako stádo následovali toho, kdo nám nabídl nejsnadnější iluzi, proč nestojí za to žít a jít si za svým cílem, proč je lepší své zoufalství utápět v pivu u televize. Smutné.

 

Martin Svoboda výkonný ředitel JRD

Martin Svoboda
výkonný ředitel JRD

Věříme, že po uklidnění současné situace dojde k nastartování ekonomiky a poptávka po novém bydlení se opět zvýší.

V současné době je ještě příliš brzy předvídat, jak se bude současná situace dále vyvíjet, a je tudíž složité ji jakkoli vyhodnocovat. Například naše společnost dosud nezaznamenala příliš velký rozdíl v poptávce oproti běžnému stavu. Došlo sice k jejímu lehkému zmenšení, ale to se dá přikládat rychlému a zcela nestandardnímu vývoji ve společnosti.

Nechystáme se ani pozastavit stavební práce na našich energeticky pasivních projektech, protože máme od svých generálních dodavatelů potvrzeno, že pokračují téměř dle harmonogramu, byť s mírným omezením ze strany některých subdodavatelských firem a zahraničních dělníků.

Nemůžeme tak sice hovořit za jiné, ale my věříme, že po uklidnění současné situace dojde k nastartování ekonomiky a poptávka po novém bydlení se opět zvýší na původní.

Možná dojde ke zmenšení tlaku na rychlost realizace nových projektů a k rozložení této potřeby do delšího období, ale nikoli k výrazné změně, která by podkopala celý trh. Nemyslíme si proto, že dojde k výraznému poklesu cen nových bytů. Aby k němu došlo, musel by se trh potýkat s dlouhodobějším poklesem tempa prodeje bytů.

 

Peter Noack CEO Zeitgeist Asset Management

Peter Noack
CEO Zeitgeist Asset Management

Trh se rychle vrátí do stavu, v jakém byl před pandemií.

U rezidenčních developerských projektů bude mít koronavirová pandemie významný vliv na jejich časování a dodržování termínů kolaudací, protože je jasné, že vrátit se k běžné situaci bude trvat nějaký čas. To, zda se někteří developeři dostanou do problémů, hodně závisí na jejich finanční síle a likviditě.

Prodeje bytů klesnou, ale rychle se vzpamatují, až současná krize pomine. Pokles cen je možné očekávat, ale pouze na krátkou dobu. Trh se rychle vrátí do stavu, v jakém byl před pandemií. Je to dáno tím, že tato krize nevychází z ekonomické situace.

Při porovnání současného stavu s tím v roce 2009 jsme dnes jinde: finanční instituce a státní orgány jsou lépe připraveny. Proto je naděje, že nynější stav je skutečně časově omezený a poté bude trh opět fungovat. Pokud jde o nájemní bydlení, na které se v Zeitgeist Asset Management zaměřujeme, podle našeho názoru budou již existující nájemní budovy přinášet svým majitelům stabilní výnosy.

 

Dana Bartoňová obchodní ředitelka YIT Stavo

Dana Bartoňová
obchodní ředitelka YIT Stavo

Bydlení patří k základním životním potřebám, jakmile se začne situace zlepšovat, zájem o byty opět vzroste.

Záleží především na tom, jak se bude dál situace vyvíjet. Pokud ale nedojde k jejímu razantnímu zhoršení, budou podle nás dopady na realitní trh spíše krátkodobé. V těchto dnech se snížila poptávka, což je logické. Pro lidi je teď prioritou ochrana jejich zdraví a jejich nejbližších. Ale rozhodně nedošlo k umrtvení trhu.

S řadou zájemců řešíme jejich poptávky, plně fungujeme online a naše stavby běží dle plánu. Bydlení navíc patří k základním životním potřebám, jakmile se začne situace zlepšovat, zájem o byty opět vzroste. Případná stagnace cen tak bude krátká, v dlouhodobém horizontu žádné zlevňování nových bytů neočekáváme.

Ke všemu se pražský trh kvůli složitým a zdlouhavým povolovacím procesům potýká s velkým nedostatkem novostaveb. Kdyby situace byla jiná a nabídka by překypovala množstvím volných bytů, pak by ceny klesly. Takto se dá očekávat maximálně zlevnění některých doprodejových jednotek v novostavbách, ale k tomu dochází vždy, bez ohledu na současný vývoj.

Nemovitosti jsou navíc stále výhodnou a bezpečnou investicí. Zájem o ně vzhledem k turbulentním časům na akciových trzích může naopak ještě růst. Pokud ale mimořádná opatření potrvají déle a budou mít výraznější ekonomické dopady, může vzrůst zájem o bydlení v nájmu.

Stalo by se tak v případě, že by firmy propouštěly, takže by lidé neměli finanční stabilitu a obávali se závazků z dlouhodobých hypotečních úvěrů. To by se projevilo i v poklesu objemu hypoték, protože by lidé preferovali právě nájem.

Text: Anna Vrabcová
Foto: Archiv respondentů

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 2/2020.