Ceny Young Architect Award 2016 předány
Galerie(6)

Ceny Young Architect Award 2016 předány

Osmý ročník soutěže studentů a architektů do 33 let má vítěze. Nejlepší práce byly oceněny 20. září 2016 již tradičně při mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH. Z celkem 76 přihlášených studií na téma Architektura mimo čas poslala porota do finále 18 prací. Následně ocenila sedm z nich. S nominovanými projekty se bude moci veřejnost seznámit během putovní výstavy, která odstartovala vernisáží na veletrhu FOR ARCH a skončí v dubnu 2017.

Soutěž mladých talentů Young Architect Award dává šanci studentům a začínajícím architektům do 33 let ukázat své nadání. Účelem je zapojit autory do tvorby kvalitního veřejného prostoru, přiblížit architekturu široké veřejnosti a v neposlední řadě podpořit veřejnou diskusi o architektuře. Odborná porota hodnotila práce dle kvality architektonického/urbanistického řešení, výběru místa, koncepčnosti a kontextuálnosti řešení, přínosu pro kvalitu životního prostředí, šetrnosti a chytrosti návrhu, novátorství a originality práce.

„Studenti a mladí architekti neváhali strávit mnoho času na předvedení vlastní vize o svém pohledu na vyhlášené téma. Pro letošní ročník bylo vypsáno téma ideové, které, dle názoru poroty, je obzvlášť v dnešní době hledání identity české architektury velmi aktuální. Uvědomění si tohoto problému probíhalo na pozadí zkušeností mladých architektů s mezinárodním kontextem. Porota byla překvapena nevelkým množstvím nápaditých řešení, avšak ta, která porota hodnotila mezi nejlepšími, stála za to. Potvrdilo se tím, že opravdový talent není nic běžného a kdo se takto projeví, měl by dostávat další šance,“ říká předseda poroty Zdeněk Fránek.

Porota se rozhodla udělit ceny následujícím pracím:

Titul Young Architect Award 2016
Cena CEGRA
Haydarpaşa: Performance space
Autor: Bc. Michaela Benešová
Škola: Accademia di Architettura di Mendrisio, USI

Cena architekta Josefa Hlávky
Cena veřejnosti (hlasování veřejnosti na portále soutěže www.yaa.cz)
Práce s fragmenty
Autor: MgA. Ing. arch. Dita Mrázková
Škola: AVU v Praze

Cena rektora ČVUT za školní práci
Kód v architektuře
Autor: Jakub Trčka
Škola: FUA TU v Liberci

Cena rektora TUL za školní práci
Programovatelná hmota/Programmable matter
Autor: Monika Rafajová
Škola: FA ČVUT v Praze

Cena časopisu Moderní obec
za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla
Kaplnka vzkriesenia
Autor: Samuel Netočný

Cena časopisu ARCHITECT+
za inovativní a citlivý přístup k řešení
Absolutní absence
Autor: Norbert Obršál
Škola: FA VUT v Brně

Cena časopisu ERA21
za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoli v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti
Autentické město
Autor: Bc. Vojtěch Tecl
Škola: VŠUP v Praze

Odborná porota pracovala pod vedením předsedy poroty Zdeňka Fránka, děkana FUA TU v Liberci, Fránek Architects, ve složení: Petr Hájek, Petr Hájek ARCHITEKTI, Jakub Fišer, Aulík Fišer architekti, Jana Hlavová a Josef Pechar, Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“.

V rámci vyhlášení výsledků proběhla též vernisáž první zastávky putovní výstavy nominovaných prací. Výstava do dubna 2017 navštíví i další místa v rámci České republiky.

Partneři: Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“, FOR ARCH, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, SPYRON, PVA EXPO PRAHA
Záštita: ČKA, ČKAIT, SMO ČR, MŠMT, MK, MMR, hlavní město Praha, statutární města: Brno, Ostrava, Liberec
Partnerské školy: ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF Mendelova univerzita v Brně, VŠUP v Praze, ARCHIP, FA STU v Bratislave
Hlavní mediální partneři: Moderní obec, archiweb.cz
Mediální partneři: ARCHITECT+, Vydavatelství KABINET, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, EARCH., PROPAMÁTKY, PRO města a obce

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, hl. m. Prahy, statutárních měst Ostravy a Brna.

Více informací vč. zdůvodnění výběru prací porotou najdete na www.yaa.cz.

ZDROJ: PR článek společnosti ABF, a.s.