asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Využití programu Relux Suite k projektování osvětlení

12.05.2011
Návrh a projektování osvětlení jsou v současnosti ve velké míře podporované počítačovými programy. Některé aplikace jsou placené a nabízejí velkou variabilitu a objemné knihovny prvků. Existují však i volně dostupné freeware programy, které nabízejí projektantům i laikům užitečné nástroje. Jedním z nich je softwarový balík Relux, jehož funkce přibližuje uvedený příklad návrhu nouzového osvětlení kanceláře.
 Uživatel programu může například získat kompletní trojrozměrnou vizualizaci daného prostoru, vypočítat intenzitu denního i umělého osvětlení, hospodárnost osvětlovací soustavy, udržovacího činitele soustavy a podobně. Software má v sobě zakomponované požadavky norem EN 12464-1 (Světlo a osvětlení, osvětlení pracovních míst, část 1: Vnitřní pracovní místa) a EN 1838 (Požadavky na osvětlení, nouzové osvětlení). Uvedené evropské normy jsou v současnosti v revizi, všechny změny a úpravy budou však hned po schválení zapracovány autorskou společností Relux Informatik AG do softwarového balíku ReluxSuite.

Příklad použití programu
Na začátku práce v programu je vhodné importovat složitější tvary ve formátu *.dwg. Po spuštění programu zvolíme CAD import. V novém okně vybereme počítačový soubor uložený z programu AutoCAD. Tímto spustíme Pomocníka, který nás povede celým procesem vložení místnosti ve formátu *.dwg. Po dokončení importu souborů vložíme do prostoru zá­kladní prvky, jako jsou dveře, okna, světlík a obrazy. Vlastnosti jednotlivých objektů, materiál, velikost i jejich umístění v prostoru upravíme v textovém poli Vlastnosti a v panelu Souřadnice. Vložení nábytku je nutné v případě, když chceme prezentovat vizualizaci dané místnosti. Svítidla lze vkládat například z panelu Produkty – Svítidla – Zvolit – Výběr svítidel. V tomto dialogovém okně lze také přes záložku Online vybrat konkrétní svítidlo: Výrobce – Katalogové číslo – atd. V záložce Typ svítidla vidíme importovaná svítidla, která můžeme před výpočtem změnit v záložce Opravit typ nebo kliknutím na Provoz při nouzovém osvětlení. Nástroj ­EasyLux ve standardním panelu s nástroji nám nabízí buď výpočet počtu svítidel potřebných k zabezpečení udržované osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení na srovnávací rovině, nebo výpočet udržované osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení na srovnávací rovině pro zadaný počet svítidel a jejich rozmístění. Tyto výpočty jsou jen předběžné, přesnější výpočty program vykoná po Rozpuštění skupiny svítidel v záložce Scéna – Všechny prvky v levé části okna a výběru z panelu s nabídkami záložky Výpočet – Nastavení výpočtu.

Prostorové zobrazení kanceláře s rozložením jasu


Nouzové osvětlení
V členských zemích CEN/CENELEC, mezi které patří i Česká republika, musejí provozovatelé každého objektu zabezpečit nouzové osvětlení, které podle normy EN 1838 poslouží při poruše napájení normálního osvětlení. Svítidla, která vyhovují EN 60598-2-22, se mají pro zabezpečení přiměřeného osvětlení umísťovat v blízkosti každých východových dveří a na místech, kde je třeba zvýraznit potenciální nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení. Tato místa jsou uvedena v EN 1838. Program Relux umožňuje navrhnout rozmístění svítidel pro nouzové osvětlení, vypočítat nouzové osvětlení únikových cest a protipanikové osvětlení.

Prezentace výsledků

Program nabízí široké možnosti prezentace nejen světelně-technických parametrů. V panelu projektového manažera v levé části okna zvolíme záložku Výstup a vybereme požadovaný typ. Zvolíme-li formát *.pdf, exportujeme připravenou sestavu do souboru *.pdf.
Manuál [1] i softwarový balík ReluxSuite je uživatelům bezplatně k dispozici na webové stránce společnosti Relux Informatik AG (www.relux.biz).

Prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.
Autor působil na Katedře elektroenergetiky FEI STU v Bratislavě a dlouhodobě se věnuje problematice osvětlení.

Obrázky: autor

Literatura
1.  Manual Fit for ReluxSuite. Relux Informatik AG.
2. Horňák, P.: Projektovanie osvetľovacích sústav v programe RELUX. In: Elektrotechnika v praxi, č. 1–2, 2011. 
3. Horňák, P.: Trojrozmerné modelovanie priestoru a osvetlenia kruhového objazdu. In: Inžinierske stavby/Inženýrské stavby, č. 1, 2011.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.


Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media