asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Světelné diody ve fasádách

22.06.2010
Sklo díky své transparentnosti sklízí úspěchy nejen jako prvek do interiérů, ale uplatňuje se především na fasádách veřejných budov. Je to logické. Současná společnost upouští od uzavřených prostor a dává přednost vzdušnosti a komunikačnímu propojení mezi prostorem uvnitř a prostorem venku.
Jednou z možností, jak umocnit tak vzájemné působení mezi budovou a okolím, je použití vrstveného skla se zabudovanými LED. Podstatou této technologie je integrace LED do vrstveného skla. Na fasády se používají diody s vysokým výkonem pro dekorativní, signalizační či osvětlovací účely. Jednotlivé LED jsou mezi sebou propojeny vysoce výkonným neviditelným vodivým povlakem a poskytují tak nejen světlo, ale působivý je zejména efekt průhlednosti.

Díky technologické propracovanosti lze vrstvené sklo s LED kombinovat s jinými typy skel za účelem omezení slunečního svitu, posílení tepelné izolace či akustické ochrany. Je možné jej začlenit i do konstrukce dvojitého zasklení.

Někteří výrobci udávají, že LED jsou schopny svítit 50 až 100 tisíc hodin, což odpovídá přibližně deseti letům nepřetržitého svícení. Je to asi 100krát déle než životnost běžné žárovky s výkonem 60 W – LED má výkon přibližně jeden watt (například fasádní High Power LED, které jsou výkonnější).

Technologická omezení
Projekty tohoto typu předpokládají zejména nesmírnou pečlivost a prioritně úzkou spolupráci mezi architektem, klientem a výrobcem skla. Je nutné vyjasnit jak technologické možnosti, tak i konstrukční problematiku, jako je upevnění skel, umístění kabelů a propojení skel mezi sebou.

I skla určená pro fasády mají totiž svá omezení nejen co do velikosti formátu, ale i co do rozestupů mezi jednotlivými diodami a jejich počtem v jedné tabuli skla. Pro fasádní aplikace je nutné dodržet rozestupy LED minimálně 50 mm od sebe i od hrany skla.

Technické parametry

Vrstvená skla s diodami pro fasádní účely mohou dosahovat maximálních rozměrů 1 500 × 2 700 mm a minimálních 200 × 600 mm. Stejně jako jsou omezeny rozměry, je omezen i počet jednotlivých LED ve skle na metr čtvereční. Pro monochromatické diody je to 150 LED/m2, pro RGB diody je to 100 LED/m2. Intenzita svitu jedné LED se pohybuje od 100 do 1 700 mcd/LED (mcd = milicandela, jednotka svítivosti).

Většina architektů a designérů se ptá, zda je nutné posílit elektroinstalaci v budově při použití vrstveného skla s LED. A odpověď zní – není. Po dokončení návrhu fasády je zřejmé, jaká bude celková výkonová spotřeba. Vytvoří se další standardní elektrický obvod opatřený pojistkou, který je napojen na skříň, kam je nainstalován zdroj a kontrolní systém. Skla budou pak k této skříni připojena.

Možnosti rozmístění LED

Ve sklech s integrovanými LED se používají RGB nebo jednobarevné LED s vysokým výkonem. Je opět jen na klientovi a architektovi, aby si zvolili, co chtějí pomocí skla na fasádě vyjádřit. Může se jednat o logo firmy, specifické symboly či jiné komunikačně-sdělovací prostředky, které mají přilákat pozornost a zájem kolemjdoucích.

Jednoduché napájecí zdroje tak většinou umožňují základní typy ovládání celého systému od režimu zapnuto/vypnuto po řízení intenzity světla prostřednictvím změny napájecího napětí. Existuje však možnost propojení skla s počítačovým systémem, kde lze pomocí dostupných technologií vytvářet na fasádě veškeré druhy barev měnících se v náhodných nebo naprogramovaných sekvencích.

Vnější podmínky
Jejich hlavní předností je fakt, že při pohledu na sklo nejsou nikde vidět žádné kabely či připojení. Kabely jsou obvykle schovány v kovové konstrukci. Pokud jsou LED zhasnuty, pak sklo působí naprosto transparentně a celkový dojem nenarušují ani plně zabudované diody. V případě, že se diody rozsvítí, nevzniká dojem oslnění pro osoby nacházející se uvnitř budovy. LED jsou orientovány směrem ven, a tak dovnitř proniká minimální množství světla.

Další výhodou je již zmiňovaná životnost, která se uvádí až 100 tisíc hodin. ­Certifikace řadí skla mezi klasická vrstvená, tudíž odpovídají normě EN 14449. Svou kombinací s elektřinou odpovídají normě EN 60598-2-1 s druhým stupněm ochrany.

Tím, že je tento typ skel integrovaný v izolačních sklech, nemá v podstatě žádné zásadní nevýhody oproti klasickým izolačním dvojsklům; pro izolační dvojsklo je spíše přidanou hodnotou.Nevýhodou je, že sklo se zabudovanými LED ve fasádách nelze provozovat v denních hodinách. Diody se totiž mohou poškodit, pokud jsou zapnuty a vystaveny přímému slunečnímu záření či vysokým teplotám. Maximální teplota při rozsvícení může být 35 °C, maximální teplota při zhasnutí 50 °C. Druhá podstatná nevýhoda je cena. LED jsou ve srovnání s cenou za vydaný lumen mnohem dražší. Důležité je ale srovnat spotřebu energie a náklady na výměnu běžných žárovek či neonů v přepočtu k jejich životnosti – pak jednoznačně vede moderní technologie LED. Vrstvená skla se zabudovanými LED jsou proto zajímavou technologickou inovací 21. století, která přináší do života přirozené sluneční světlo za dne a oslňující barevnost v noci.


Ing. Pavel Hotový
Foto: AGC Flat Glass

Autor je manažer komunikace AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.


Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media