Bezpečné zemní práce ve svahu

Bezpečné zemní práce ve svahu

Zajištění stability stěn dočasných výkopů ve svahu nebývá zpravidla v projektové dokumentaci věnována taková pozornost, jako je tomu u terénních zářezů nebo trvalých svahů.