ASB Články na tému

webinář Beton University

„Vypněte si mobilní telefony, zapínají se kamery a začínáme s živým vstupem za 3… 2… 1…“ Tato věta se ozývala v pražském studiu celý květen a červen. Natáčely se zde vstupy a probíhal online stream šesti webinářů 12. ročníku Beton University. Záznamy webinářů budou dostupné pouze do 31. 10. 2021.

Druhá část webinářů Beton University je zaměřená na betonové konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. V této sérii budou podrobněji popsány ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné konstrukce a pro speciální zakládání staveb.