ASB Články na téma

RENSON

Přirozeným důsledkem požadavku na neustálé snižování spotřeby energií je stále se zvyšující kvalita nových i rekonstruovaných staveb. Kvalitnější okna, fasáda i jednotlivé stavební detaily dokáží snížit energetickou spotřebu budovy téměř na nulu.

Vyšší kvalita současných stavebních materiálů a vyšší preciznost při zpracování stavebního detailu brání přirozené výměně vzduchu, jak tomu bylo v domech našich prarodičů. Větrání a přísun čerstvého vzduchu jsou pro naše zdraví velmi důležité a měli bychom mu věnovat dostatek pozornosti.